– Enova skal støtte energieffektivisering, også moden og velkjent teknologi etter nærmere definerte kriterier. Dette er i tråd med energikommisjonens anbefaling, som regjeringen nå følger opp, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.  

– Fint med frist for nye støtteordninger
– Dette er en seier for oss og alle organisasjonene som har stått på for å få regjeringen til å følge opp vedtakene fra et samlet Storting i fjor høst, poengterer Hagemoen. Mer støtte til moden og velprøvd teknologi er viktig for å realisere energieffektivisering raskt. 

– Det er veldig positivt at satsingen på dette skal styrkes, og veldig bra at Enova får en frist til å anbefale hvordan de kan øke satsingen på energieffektivisering, sier Hagemoen. 

Inn i en større enøk-plan
Regjeringen poengterer også at Enovas anbefalinger vil inngå i regjeringens handlingsplan for energieffektivisering. 

– NVE skal utarbeide en helhetlig plan for alle sektorer, som skal dekke både økonomiske og andre virkemidler. Den skal være klar til statsbudsjettet for 2024, forteller Hagemoen.