Oppfordringen kommer fra rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen, som tror entreprenører og forhandlere kan vente seg stor pågang fra bedrifter. 
– Energikartlegging er en forutsetning for å søke, og denne kartleggingen kan gjøres enkelt via et eget skjema. Det er smart å sette seg inn i dette så fort som mulig, mener Baardsen. 

Her finner du skjema for energikartlegging med tilhørende veileder

Disse kan søke og dette kan de få i støtte

Energitilskuddsordningen for bedrifter gjelder fra 1. oktober 2022 til 31. desember 2022. 

Ordningen retter seg mot bedrifter hvor strømkostnader utgjorde minst 3 % av omsetningen i første halvår 2022. 

En viktig forutsetning er at bedriften må gjennomføre en enkel energikartlegging. Da kan den kvalifisere til to former for støtte:  
       1. Støtte til å dekke deler av strømprisen over 70 øre for månedene oktober, november og desember, enten med 
           inntil 25 prosent, eller 
           inntil 45 prosent hvis bedriften velger å investere i enøk-tiltak  
       2. Støtte til enøk-tiltak, inntil 50 % av investeringskostnaden 

– Målet er å trygge arbeidsplasser og lokal næringsvirksomhet. Tilskuddsordningen har et klart enøkinsentiv, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.   

– Mye vil gå til enøk

– Etter at ordningen ble presentert i slutten av september har strømprisene normalisert seg. Derfor vil det meste av potten på 2,8 milliarder kr gå til enøk. Det er nok til å gjennomføre mange tiltak, poengterer Baardsen. 

Nøyaktig hvilke tiltak som kan få støtte, er ikke endelig bestemt. Ordningen administreres av Enova, og skal lanseres «i løpet av november». Følg med på nettsiden for energitilskuddsordningen.

– Det vi vet, er at søknadsfristen for enøk-tiltak blir 9. desember, og det kan ikke være påløpt noen kostnader i et prosjekt før den datoen, understreker Baardsen.

Varmepumpeforeningen følger prosessen med tilskuddsordningen tett: – Å utelate luft-til-luft-varmepumper kan være sterkt konkurransevridende.

Ikke legg budsjettet for lavt

Bedrifter trenger ikke å innhente tilbud for enøk-tiltak, bare lage et budsjett for hva tiltaket skal koste. 
– Senere får de refundert ut fra faktiske kostnader, så lenge det er innenfor budsjettet. Derfor er det viktig ikke å legge budsjettet for lavt – blir faktiske kostnader høyere, blir det ingen refusjon for kostnader over budsjett, forklarer Baardsen. 

Hvor mye støtte bedriftene vil få for enøk-tiltak er heller ikke avklart. 
– Ordningen sier «inntil 50%», men det kommer nok an på hvor mange som søker støtte, sier Baardsen. Han forventer ikke mer klarhet i dette før 30. november.