Oslobygg KF er en sammenslåing av de fire tidligere eiendomsforetakene Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg, og er med det en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen.

Rammeavtalen gjelder rørleggerarbeider i forbindelse med akutte utbedringsarbeider, planlagte vedlikeholdsarbeider, årlig ettersyn av energianlegg som varme og kjøleanlegg, ivaretakelse av væskekvalitet og mindre rehabiliteringsprosjekter.

Rammeavtalen innbefatter også en 24 timers vaktordning for akutte oppdrag. 

Avtalen vil ha en varighet på to år fra kontraktsinngåelse, med opsjon for oppdragsgiver på forlengelse i ett + ett år på de opprinnelige avtalevilkår. 

- Med den erfaring vi har opparbeidet fra drift av offentlige næringsbygg gjennom mange år, ser vi frem til å fortsette det gode leverandørsamarbeidet innen drift og vedlikehold av rørtekniske anlegg på Oslo Kommunes eiendommer. Spesielt god erfaring har vi fra varmeteknisk oppgradering med fokus på forbedret energiøkonomi, der vi ser at våre foreslåtte tiltak gir store årlige driftsmessige besparelser for drifter/eier av bygningsmassen, sier Joakim Arnesen, salgs- og markedsansvarlig i FLOW Meisingset VVS.

- Dette er midt blant våre satsningsområder, og vil i tillegg hjelpe oss å bygge ytterligere kompetanse på teknisk bygningsdrift i årene som kommer. Vi takker for tilliten vist oss av Oslobygg KF.