- Vi setter stor pris på det gode samarbeidet vi har hatt med Oslobygg så langt i prosjektet. Et års samspill har gitt trygghet på at dette blir et knallbra prosjekt for alle parter, ikke minst for elevene, barna og de ansatte som skal bruke byggene. Gode skoler og barnehager gir betydelige gevinster for lokalsamfunnet, så dette gleder vi oss stort over å få bygge. Vi takker så mye for tilliten, sier avdelingsleder Marianne Wille Haugen i Veidekke Bygg Oslo i en pressemelding.

Prosjektets samlede bygningsmasse blir på nær 17.500 m2. Ungdomsskolen bygges for åtte paralleller og inntil 840 elever, mens barnehagen får plass til 140 barn i sine åtte avdelinger. Flerbrukshallen med tre spilleflater, aktivitetssal for dans og tribune med 250 plasser skal brukes av skolen på dagtid og til idretts- og fritidsaktiviteter på kveldstid og helgene.

- Vi er glade for å samarbeide med Veidekke om å realisere dette spennende prosjektet. Økern ungdomsskole, flerbrukshall og barnehage vil være et viktig samlingspunkt for lokalsamfunnet og gi våre barn og unge de beste forutsetningene for læring og utvikling, sier administrerende direktør Eli Grimsby i Oslobygg KF.

Skoleanlegget blir unikt og moderne med høy arkitektonisk kvalitet, og det er lagt spesiell vekt på å skape gode sosiale møteplasser inne og ute. Det er gjort en rekke grep for å redusere klimagassavtrykket, ikke minst med hensyn til energibruk og materialvalgene i prosjektet.

Byggearbeidene starter opp i januar med planlagt ferdigstillelse til skolestart i august 2027. Oppdraget inngår i Veidekkes ordrereserve for fjerde kvartal.