– Vi setter stor pris på tilliten Oslobygg har vist oss gjennom å få lede et så spennende og betydningsfullt prosjekt, både for dem og for lokalsamfunnet, sier Karianne Tvedt, leder for prosjekt- og byggeledelse region Øst i Sweco.

Det er et stort byggeprosjekt, med en totalentreprise til ca 1,3 mrd kroner. Sweco skal følge opp prosjektet på byggeplass med et team på seks byggeledere inkludert SHA-KU. I konkurransen telte tilbudte kandidaters kompetanse og egnethet for det aktuelle prosjektet 100%.

Stor ungdomsskole klar til 2027
Prosjektets samlede bygningsmasse blir på nær 17.500 kvadratmeter. Ungdomsskolen bygges for åtte paralleller og inntil 840 elever, mens barnehagen får plass til 140 barn i sine åtte avdelinger. Flerbrukshallen med tre spilleflater, aktivitetssal for dans og tribune med 250 plasser skal brukes av skolen på dagtid og til idretts- og fritidsaktiviteter på kveldstid og helgene.

– Vi har erfaring fra veldig godt samarbeid med Oslobygg i flere pågående og fullførte prosjekter, og er glade for at vår kompetanse blir så høyt verdsatt. Vårt team som nettopp er kommet i gang med prosjektet på Økern gleder seg til å få bidra til en vellykket gjennomføring, og at prosjektet kan tas i bruk ved skolestart i 2027, sier Tvedt.

Skoleanlegget blir unikt og moderne med høy arkitektonisk kvalitet, og det er lagt spesiell vekt på å skape gode sosiale møteplasser inne og ute. Det er gjort en rekke grep for å redusere klimagassavtrykket, ikke minst med hensyn til energibruk og materialvalgene i prosjektet.