Selv har Øyvind Birkeli motivasjon så det holder. Han trives veldig godt på jobben og er innstilt på å forbli i yrket fremover.

Får ikke noe gratis
-Det å være rørlegger er spennende, men det krever at man er innstilt på at det koster litt å lære seg et yrkesfag. Man får ikke noe gratis og i denne jobben må man også være forberedt på få litt møkk på hendene en gang i blant, understreker unggutten.

Les også: - Mesterbrev åpner for mange karrieremuligheter!
Les også: -Vi må tegne et nytt og moderne bilde av bransjen
Les også: - Vi må være mer på ungdommenes arena

Selv var Birkeli så heldig, at han det første året han var i lære, hadde en meget dyktig og erfaren rørlegger ved sin side. Det gjorde sitt til at han fikk en god start og en skikkelig innføring i faget, som i seg selv har vært motiverende.

-I tillegg hadde jeg lyst til å bli rørlegger. Flere andre familiemedlemmer er også rørleggere, så jeg kjenner yrket, sier Øyvind Birkeli.

Flink arbeidsgiver

-Og Bodø VVS har, som arbeidsgiver, har lagt alt til rette for deg?
Ja, de har vært flinke og har bidratt med det som de kan gjøre, mener Birkeli.

Daglig leder hos Bodø VVS, Kurt Eilertsen sier til www.vvsforum.no, at bedriften satser på unge mennesker og gjør sitt beste for å sikre rekrutteringen til yrket.
-Vi har stort sett alltid lærlinger og i tillegg lærer vi ofte opp ufaglærte hjelpearbeidere selv. Dette er viktig for oss og for bransjen, men man må ha en bevisst holdning til dette for at man skal lykkes. Til sine tider kan det være krevende med lærlinger, men det er så viktig at vi må bare kjøre dette løpet, understreker Eilertsen.

Må synliggjøres mer

-Gjøres det for lite fra den enkelte arbeidsgiver og fra bransjen generelt når det gjelder rekruttering og kompetanse?
-Vanskelig å generalisere, men at noen kunne vært flinkere tror jeg nok. Det handler mest av alt om å synligjøre hva rørleggerfaget er for noe overfor de unge. Det er jo et spennende fag, men det må vi altså kommunisere ut til ungdommen i noe større grad, sier Kurt Eilertsen.

Bodø VVS har 14 rørleggere ansatt og opplever forøvrig stabile markedsbetingelser.