Lørdag varslet regjeringen at også Oslo og andre kommuner rundt Nordre Follo ble underlagt nye, strenge koronarestriksjoner i et forsøk på å eliminere den britiske mutanten av koronviruset. – Vi jobber nå med å få mer oversikt hvordan dette vil ramme vår næring. Tiltakene betyr ikke nedstenging av byggeaktivitet eller serviceoppdrag, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL. - For byggenæringen og samfunnet for øvrig er smittevern viktigst. Vi har gjennom hele pandemien helt fra nedstengingen i mars klart å holde hjulene i gang, men med et streng smittevernsregime, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL BNL jobber med å få oversikt hvordan næringen vil bli berørt. Det er for tidlig å si hvordan næringen vil bli rammet, mener Sandnes. – Vi registrerer at det fortsatt skal være tiltatt med nødvendige arbeidsreiser – med andre ord – dette betyr ikke nedstenging av byggeaktivitet. Det vil også være tillatt at arbeidstakere kan kunne reise til og fra byggeplasser på tvers av kommunegrensene, og utføre nødvendige  oppdrag hjemme hos kunder. Nå gjelder det mer enn noen gang at bedriftene er flinke til å gjennomføre risikovurderinger og følge smittevernreglene, legger han til. – Vi følger nøye med på utviklingen, og er opptatt av at bedriftene gir tilbakemeldinger om behov for tiltak for vår næring svarer BNL-sjefen. BNLs og NHOs nettsider vil bli løpende oppdatert. På NHOs medlemsportal Arbinn legges det også ut nyttig informasjon blant annet om permitteringsregelverket dersom det er aktuelt. – Det jobbes med å få avklaringer både fra FHI og Helsedirektoratet for mange næringer nå – og det kommer mer informasjon når dette er klart. Per nå er det ingen signaler om at byggeaktivitet skal stanses, men det er fortsatt en uforutsigbar situasjon  situasjon og vi må være forberedt på nye endringer og innskjerpinger hvis det viser seg å være nødvendig, avslutter Sandnes.