Arbeidet med nye læreplaner i rørleggerfaget er i gang. Dyktige bransjefolk har en ansvarsfull jobb foran seg. En fagutdannet rørlegger etter ny læreplan vil være i jobb om sju år. Hvordan ser rørleggerfaget og rørleggeren ut rundt 2025? Det mener faglærer Sigbjørn Nilsen på Vestby videregående skole, er spørsmålet læreplangruppen må stille seg når struktur, mål og metoder for utdanningen skal nedfelles. Noen fakta for struktur, det vil si gjennomføringsløp, er gitt. Faget vil fortsatt ha 4 ½ års utdanning, få et eget Vg2 Rør etter felles Vg1 Bygg og anlegg og alternative utdanningsløp opprettholdes. Det foreligger et velbegrunnet forslag om en teorieksamen tilknyttet svenneprøven. Nødvendig yrkesteori skal læres gjennom hele utdanningsløpet, knyttet til praktisk arbeid. Så langt er alt vel og bra. Det store spørsmålet en samlet bransje må gi svar på, er:
  • Hvordan kan teoriundervisningen legges opp for teoritrøtt ungdom?
  • Hvordan kan nødvendig teoriforståelse knyttes best mulig opp mot det praktiske rørleggerarbeidet?
  • Hvordan motivere elever og lærlinger til å forstå betydningen av at rørleggeren må tenke og forstå før han skrur?
  • Hvordan få alle bedrifter til å verdsette rørleggerens selvstendighet og ansvar, basert på en solid praktisk/teoretisk forankring?
  • Hvordan få skolene og myndighetene til å satse på relevant videreutdanning av faglærere og moderne undervisningsutstyr?
  • Hvordan opprettholde fagstoltheten?
  • Hvordan kan opplæringen bidra til bedre rekruttering?
Kan mulighetene i vår digitaliserte verden bidra til svar på spørsmålene? En stolt faglærer Sigbjørn Nilsen på Vestby videregående skole er ikke i tvil etter å ha «produsert» 17 elever med digitale tegneferdigheter i BricsCad-VVS. Programmet er tidligere brukt av pensjonert faglærer Amund Amundstad som også har svært gode erfaringer med å knytte DAK-tegning og yrkesteori sammen. Elevene til Sigbjørn hadde noe erfaring med bruk av 3D-tegneprogrammet SketchUp fra Vg1 og var supermotiverte for å lære VVS-fagtegning sammen med yrkesteorien. Sigbjørn berømmer elevene sine. - De har et helt naturlig forhold til den digitale verden, er kreative, arbeidsomme og topp motiverte. De oppdaget tidlig at digital kunnskap er mer enn spill og sosiale medier, og de har fått opplæring i bruk av et verktøy som de senere vil dra stor nytte av, i den daglige jobben og i videreutdanning, påpeker han. Han utfordrer bransjen, skoler og lærere til å satse på digital yrkesopplæring. Sigbjørn og elevene ønsker en utvidelse med 3D-verktøy for fagtegningen tilpasset BricsCad-VVS, og som Nilsen mener garantert kommer. - Ta en tur på en moderne stor byggeplass. BIM-kioskene er på plass. Her gjelder det å følge med i grunnutdanningen. Den moderne rørleggeren må kunne samarbeide med alle, vite hva han skrur og være stolt av sitt yrkesvalg. Norske fagfolk skal kunne ta egne avgjørelser, ikke vente på ordre fra en formann. Moderne teknologi skaper enda bedre og mer selvstendige rørleggere, understreker faglæreren på Vest videregående skole. - Den digitaliserte rørleggeren er her allerede. Nå gjelder det at bransjen følger opp med moderne læreplaner og at skolene følger planene.