BNL deltok sammen med flere andre bransjer i byggenæringen på Energi- og miljøkomiteens høring på Stortinget torsdag i forbindelse med Klima- og miljødepartementets Klimaplan for 2021-2030.

Torsdag ettermiddag deltok Byggenæringens Landsforening, NBBL, Norsk Eiendom, Huseierne, Boligprodusentenes Forening,  og Byggevareindustriens Forening på en høringsrunde for regjeringens miljøpolitikk skissert i Klimaplan for 2021-2030. Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør stilte på vegne av BNL. Han pekte på at BNL er generelt positiv til forslagene i meldingen og at regjeringen har sett verdikjeden bygg, anlegg og eiendom i sammenheng. Forutsigbarhet er nøkkelen for byggenæringen både når det gjelder innfrielse av krav i lov og forskrift og krav i offentlige innkjøp, sier Leegaard. - Næringen er avhengig av forutsigbare rammer, så Stortinget må legge opp til en langsiktig og forutsigbar plan her. Vi trenger digitalisering, og vi trenger energieffektivisering. BNL har flere ganger laget forslag for trinnvis energieffektivisering av boligmassen, og vi er svært forundret over at dette ikke gjennomføres bedre. Enova fjerner støtteordninger, og det har vært nesten umulig å få på plass ordninger for energieffektivisering av bygg. Og i de grader hjemler for fossilfrie byggeplasser ikke er på plass, må de på plass, slo Leegaard fast.