Er BREEAM-NORs premiering av vannbesparende tiltak langt bortenfor norsk virkelighet, eller er tiden moden for å stimulere til vannsparing, ny teknologi og framtidsrettede løsninger også i norske bygg? Norwegian Green Building Council(NGBC) og VVSforum inviterer til frokostmøte om temaet den 9. juni.

Vannsparing har lenge vært tema i de fleste av verdens byer og nedbørsfattige områder. Men urbanisering, befolkningsvekst og begrenset kapasitet i vann- og avløpsnettet har gjort spørsmålet mer påtrengende, også i Norge. Flere norske kommuner sliter nå med å levere nok vann til forbruker.

- Trenger vi å bruke så mye vann i byggene som vi gjør? Er det nødvendig å bruke drikke-vannskvalitet i toaletter og bilvask? Hvordan kan vi bruke mindre vann, hvilke løsninger og hva slags teknologi finnes? Dette ønsker vi svar på, sier Folvik.

Ny løsninger på gamle utfordringer
På Fornebu S, verdens første kjøpesenter i klassen BREEAM-Outstanding, ble det iverk-satt en rekke bærekraftstiltak, deriblant vannsparing for å tilfredsstille vannkriteriene i BREEAM; Sisterner med mindre volum, vannfrie urinaler, armaturer med lavt vannforbruk og lysstyring av vanntilførsler. Alle leietakere har egne vannmålere og alarmen går ved unormalt høyt vannforbruk.

- Noen mener kravene i BREEAM-NOR er uhensiktsmessige og dårlig tilpasset norske forhold, mens andre hilser de velkommen. Det blir spennende å samle disse motstridende synspunktene i et rom og belyse et tema som vi regner med bare blir viktigere og viktigere, sier Kjersti Folvik i NGBC til VVSforum.

På frokostmøtet 9.juni vil Heidi Lyngstad fra KLP Eiendom, diskutere om vannpoengene i BREEAM-NOR har noen hensikt fra et byggeierperspektiv, mens Per Kristiansen, direktør for Oslo VAV fortelle om utfordringene med å skaffe nok vann i en ekspanderende storby. Lars-Erik Fiskum i Sintef Byggforsk ser utfordringer med vannsparing i dagens rørsystemer og representanter for Geberit og Jets Vacuum vil presenterne ny teknologi.

Se programmet  /  påmelding

Grønn bølge?
Mens mange av verdens storbyer planlegger bygg med gjenbruk av vann har Norge et av verdens høyeste vannforbruk per innbygger. Samtidig henger vi langt etter når det gjelder håndtering av overvann i urbane miljøer.

- Det offentlige legger premissene. Vi betaler både for det rene vannet og for rensing av avløpsvannet. Vi er ute etter å se inn i framtiden, ikke minst å spørre hvordan vann-økonomisering og gjenbruk kan integreres i framtidens bygg, og om det ikke er på tide å tenke mer bærekraftig for å bli mer tilpasset framtidens behov, sier Kjersti Folvik i NGBC.