- Tegningsforståelse og enkel prosjektering er en vesentlig del av rørleggerfaget som hører sammen. Derfor må det tas med i den nye læreplanen, sier Torstein Pedersen, regionsdirektør sørøst hos GK Rør til VVSForum. - Et bortfall at tegnefaget medføre lavere kompetanse, og jeg ser ikke helt umiddelbart hva som kan kompensere for dette bortfallet, sier han. Les også: Det er ikke laget ny læreplan i rørleggerfaget ennå Les også: Gir rom for tolkninger! Les også: Bruk av tegning i rørleggerutdanningen Les også: Rørleggerutdanning uten fagtegning? Raskt utvikling Pedersen påpeker at den digitale utviklingen går raskt, og at vi allerede i dag har tilgang til all verdens digitale muligheter. - Det gir muligheten for en så god inputen at rørleggere i første omgang får gode arbeidstegninger (eller modultegninger) som det kan produseres etter. Det skal holde med å montere én gang, i riktig posisjon og uten kollisjoner, minner han om. Kompetanse er nøkkelen - En såpass liten ambisjon er ikke enkel å få til selv i dag, og da tror jeg fortsatt at allmenn kompetanse innenfor tegning er en fordel. I ettertid skal arbeidet dokumenteres, og da er det viktig med god digital kommunikasjon mellom rørleggere og konsulenter. Her er kompetanse et nøkkelord for de skal forstå hverandre, understreker GK Rørs regionsdirektør.