Servicesjef Geir Jansen i Andenes VVS etterlyser klarere regler og grensesnitt rundt tilkobling av varmtvannsberedere til strømnettet. Fagsjef Martin Andersen i Rørentreprenørene Norge, sier at de må lene seg på annen fagekspertise når det gjelder denne problemstillingen, utover det som står i Rørhåndboka. Les også: – Hva er rett og hva er galt ved tilkobling av varmtvannsberedere til strømnettet? Geir Jansen tok opp temaet i en artikkel på VVSforum sist uke. Han stilte spørsmålet om varmtvannsberedere kan koples til strømnettet via stikkontakten, eller kreves det uansett fast tilkopling til strømnettet? – Produsentene og elektrobransjen er på kollisjonskurs. Nå er det på tide med en avklaring, påpekte han. - Vi er ukentlig borte i disse spørsmålene, og har diskusjoner med elektrikerne ute på byggeplassene. Min agenda er at vi må få en endelig avklaring på vi skal gjøre, og forholde oss til. Dette er også et sikkerhetsspørsmål, hva om dette forårsaker en brann. Hvem har ansvaret, spør Jansen.
VVSforum spurte Rørentreprenørene Norge om deres syn på denne problemstillingen. - Rørhåndboka eller Rørentreprenørene Norge er ikke kvalifisert eller har kompetanse til å vurdere krav/normer spesifikt. Vi har kommet med informasjon i Rørhåndboka som gjenspeiler DSB sine uttalelser. Når det kommer til tolkninger av regler og normer innenfor elektrobransjen, støtter vi oss til NELFO for videre kommentarer, sier Martin Andersen i RørNorge.

I Rørhåndboka står det følgende:  Rørhåndboka, blad 430.08.01 "Elektrisk tilkobling av varmtvannsberedere", sier at ved utskifting av varmtvannsberedere som har vært tilkoblet med stikkontakt, kan dette fortsatt benyttes der det er aktuelt, men det anbefales av DSB at fast tilkobling benyttes.

Prosedyren for fast tilkobling skal stå beskrevet i monterings- og brukerveiledningen til den aktuelle leverandøren. Dette skal utføres av autorisert elektriker som sørger for fast montasje. Dette er huseiers ansvar, men det er din plikt(rørleggeren) å informere kunden. - Utover det som fremkommer i Rørhåndboka, blad 430.08.01 "Elektrisk tilkobling av varmtvannsberedere", er vår klare innstilling at NEK400 alltid skal følges, sier Andersen.