For Statsbygg er byggingen av Kunst og designhøgskolen i Bergen, KHiB, et prestisjeprosjekt. Og det skal oppføres ved hjelp av praktisk bruk av Lean-metodikk både i prosessplanlegging, prosjektering og bygging av bygget.

Det er svært uvanlig at en entreprenør blir innstilt på samtlige tekniske entrepriser. Men Statsbygg fant kvaliteten på tilbudet så godt, at det denne gangen var naturlig.

-I tildelingen av seks kontrakter har det i tillegg til teknisk kompetanse vært lagt særskilt vekt på Lean-erfaring. Selskapet Apply TB utmerket seg i denne anledningen, sier prosjektsjef Holm.

-Vår LEAN løsning, kompetanse og organisering var avgjørende for at Statsbygg valgte oss på alle de tekniske fagene, som fikk kontrakten på de tekniske entreprisene for elektro, rør og ventilasjon, sier Arild Paulsen hos Apply TB.

- Vi er stolt og glad over å være den foretrukne leverandør innen de tekniske fagene og er meget fornøyd med at vår Lean kompetanse ble vektlagt, tilføyer administrerende direktør i Apply TB Frode Wathne. Dette blir et viktig signalbygg regionalt og nasjonalt, legger han til.

To team fra Apply TB har nettopp vært på studietur til Porsche-fabrikken i Tyskland, eller rettere sagt Porsche Consulting. Bilfabrikken bruker Lean i hele sin produksjon.

-Men kan Lean-praksis fra en bilfabrikk benyttes på en byggeplass?

-Ja, så absolutt, sier Arild Paulsen. Applay TB har benyttet Lean i halvannet år, og besøket ved fabrikken nå i oktober styrket hans kunnskap at Lean er det som må til for å effektivisere byggeprosessen.

Han påpeker at 25 prosent av tiden på en byggeplass erfaringsmessig representerer kvalitetsfeil og følger av dette. Om dette kan reduseres med kun 10 prosent, så er mye oppnådd.

Han forteller at alle fag som er representert hos Apply TB var med til Tyskland. Sentrale i dette var prosjektledere og baser.

-Det er viktig å få basen med på Lean-metodikken, bemerker han.

-Vi så hvordan prinsippet med at jobben ble flyttet fra stasjon til stasjon. Dersom én person skulle på toalettet, så var det en annen som stod klar til å overta. Det samme om noe var syke. Ingenting i produksjonen stoppet.

Han gir et slags bilde på effektiviteten med Lean ved å vise til at operasjonsleger jobber med pasienten, mens sykepleiere leverer utstyr som til enhver tid skal brukes. Ved fabrikken kjørte man rundt med vogner med deler, og slik logistikk kan man også ha på et bygg. De som skal jobbe med et fag, de skal gjøre kun det, ikke bruke tid på å hente eller vente.

Paulsen forteller at på KHiB skal ett taktområde være mandag til og med klokken 12:00 på fredag. Fra da av klargjør man til neste fag som skal starte mandag morgen, og samtidig sørge for at materiell er på plass. Dersom det er noe som henger etter, så må det tas på overtid i løpet av helga. Etterslepet skal ikke overføres til mandag morgen.

-Det er mye å hente på en byggeplass ved å benytte Lean-metodikken, fastslår Arild Paulsen.

Apply TB er en teknisk totalentreprenør og servicebedrift innenfor fagene rør, ventilasjon, telekom, automasjon, energirådgivning, maritim elektro og elektro, med vel 500 ansatte fordelt på Stavanger, Haugesund, , Stord, Bryne, Bømlo og Bergen.

-Vi tar både enkeltoppdrag og større rammeavtaler innen servicemarkedet. Oppdragene varierer fra sjekk av elektrisk anlegg i boliger til oppstart, vedlikehold og internkontroll av større bygg og anlegg innenfor alle tekniske fag, forklarer Arild Paulsen.

Han sier at selskapet Apply TB er en av Vestlandets største aktører i prosjektmarkedet, og har bred erfaring fra ulike bransjer, med kunder i både offentlig og privat sektor, på bygg og anlegg, i industri og på maritime fartøy.

Kunst- og designskolen i Bergen som Apply TB nå skal i gang med er på 15.000m2, og deres arbeid på byggeplassen starter 1. januar 2016. Jobben skal være ferdig til skolestart 1.august 2017.

Byggeprosjektet har pågått siden 2005 da arkitektkontoret Snøhetta vant den internasjonalt utlyste konkurransen. Siden den gang har bygningskonstruksjonen gjennomgått en rekke revisjoner for å redusere kostnadsnivået. Veidekke er nå i gang med oppføringen og det er planlagt å stå klart til skolestart 2017.

Tomten ligger på Møllendal i Bergen og var bebygd med en særegen industrihall fra 1950-tallet, som en del av Sverre Muncks kranfabrikk.

Tomten er på 11,45 da og eies av staten ved Statsbygg. En steinmur og trær langs Møllendalsvegen har kulturhistorisk verdi og deler av muren skal bevares.          

Den nye Kunst- og designhøgskolen skal huse mer enn 300 studenter og 100 ansatte og bygges på en gammel industritomt ved syd-enden av Store Lungegårdsvann. Byggherre Statsbygg benytter Lean i prosessplanlegging, prosjektering og byggingen av bygget.

KHiB leier i dag lokaler seks steder i Bergen. Dette fører til tungvint drift. Forvaltning og drift av en samlet bygningsmasse skal gi vesentlige besparelser i energibruk, transport og andre driftsutgifter.

KHiB blir kalt et merkebygg i Bergen og kostnadsestimatet er på ca én milliard kroner. Bygget som er tegnet av Snøhetta, er arkitektselskapets første bygg i byen mellom de syv fjell.

Ledelsen i Statsbygg har fra starten av kommunisert at de har en forventning om at dette blir et mønsterprosjekt med mal for fremtidige prosjekter innenfor LEAN.

Klikk på bildene under for å se stort format:

Den nye Kunst- og designhøgskolen i Bergen, tegnet av Snøhetta.

Interiør fra den nye Kunst- og designhøgskolen.

De besøkende fra Apply TB ser på en treningsmodell av en typisk hotellfløy og tilhørende verktøy.

De besøkende fra Apply TB ser på en treningsmodell av en typisk hotellfløy og tilhørende verktøy.

Seierspallen var etter gocarkjøring en kveld i Stuttgart.