Weels Betong & Plast har siden 1998 vært en anerkjent leverandør av VA-anlegg innen både betong og plastrør. Selskapet består av 10 ansatte lokalisert i Råde, som forsyner kunder innenfor flere bransjer i nedre Viken.
Vil tilføre kunnskap og relasjoner Ifølge administrerende direktør i Ahlsell, Rune Flengsrud, er det først og fremst selskapets markedsposisjon og medarbeidernes kompetanse som gjør dette til et riktig grep for Ahlsells VA-satsing i regionen.
- Weels Betong & Plast sin styrke ligger i at de selger hele løsninger til kundene, og blir oppfattet som en god samarbeidspartner for sine kunder. Dette passer godt inn i Ahlsells forretningsmodell. Selskapet vil tilføre oss kunnskap om betong og montering, i tillegg til gi oss store muligheter med kunderelasjonene de sitter med i dag, sier Flengsrud.
En del av Ahlsell: Daglig leder Anders Weel tar med seg sine medarbeidere inn i den videre satsingen i Ahlsell Norge.
Alle de ansatte er med videre - Vi har kunder i Østfold og omegn som har ønsket seg et sterkere Ahlsell på VA. Nå har vi lyttet til dem! Det sier Therese Bjelde, som er divisjonsdirektør for VA og Industri & Bygg i Ahlsell. - Vi satte oss et mål i fjor om å styrke oss i nedre Viken regionen, og med Weels Betong & Plast vil vi få en sterkere tilstedeværelse, sammen med avdelingene våre i Fredrikstad og Moss fortsetter som tidligere. Og selv om Rådebedriften nå blir en del av et større internasjonalt selskap, understreker Bjelde at kundene ikke vil merke noe forskjell fra i dag til i morgen. - Alle de ansatte er med videre, og Weels Betong & Plast er et godt drevet selskap som vil fortsette å være en god samarbeidspartner for kundene.
Blir med videre: Petter Weel er en av de 10 ansatte som skal fortsette det gode arbeidet som ansatt i Ahlsell Norge.
Oppkjøpet forventes å ha en marginal positiv påvirkning på Ahlsell sitt resultat. Transaksjonen omhandler kjøp av 100% av aksjene i Weels Betong & Plast AS.