Selv om byggenæringen har klart å holde hjulene i gang, ser det krevende for mange bedrifter. Selv om regjeringen har varslet en trinnvis gjenåpning av samfunnet, er det fortsatt mange restriksjoner som påvirker næringen. – Grensene har vært stengt, og dette har både fått konsekvenser for arbeidsreisende og for vareflyten. Det er flere som også har hatt utfordringer knyttet til stengte butikker og varehus, selv om proffdelen i all hovedsak har vært åpen. Det er litt færre som svarer at de opplever lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre, men over halvparten av bedriftene svarer at de forventer forsinkelser eller kanselleringer fra leverandører på grunn av korona, sier Sandnes. NHOs medlemsundersøkelse avdekker at det er store bransjeforskjeller når det gjelder hvordan bedriftene opplever markedssituasjonen. – Ser vi på tall for hele BNL så svarer 4 av 10 bedrifter at markedssituasjonen er god, men tallene spriker. Mens entreprenørene svarer bare 29 prosent at den er god, svarer 72 prosent av bedriftene tilhørende Treindustrien det samme. Undersøkelsen avdekker at flere bedrifter har problemer med tilgang og leveranser av råstoff og byggevarer. – Vi har fått flere meldinger direkte fra bedriftene om at dette er en utfordring. Derfor valgte vi å undersøke dette i denne runden. Hele 38 prosent svarer at dette er et problem. Dette kan føre til forsinkelser, sier Sandnes videre. En annen utfordring er den påfølgende prisoppgangen knyttet til råstoff og byggevarer. – Dette er nok mer sammensatt –  stor etterspørsel  nasjonalt og internasjonalt, valutakurs  og mindre flyt av varer pga koronaen kan være noe av forklaringen. Sandnes mener at vi får nok en bekreftelse på at det er store forskjeller i de ulike markedene og bransjene i byggenæringen Mens hele BNL svarer 40 prosent at ordresituasjonen er tilnærmet den samme som før pandemien, så er det enkelte bransjer som opplever større utfordringer. Pandemien har også rammet landet ulikt så det kan være store regionale forskjeller som gjør bildet  mer sammensatt. BNL har gjennom hele perioden i denne pandemien  vært svært opptatt av at kommunale- og fylkeskommunale prosjekter ikke blir salderingsposter, når mye ledelseskapasitet i kommunene må gå med til å håndtere smittevern og testing – I denne undersøkelsen svarer faktisk 38 prosent at de opplever at byggeprosjekter går som normalt. Det er  få som opplever kansellering av prosjekter på grunn av pandemien. Samtidig svarer 22 prosent av bedriftene at de har opplevd forsinkelser eller kanselleringer på grunn av pandemien. Det er  urovekkende. Kommuner og fylkeskommuner er viktige bestillere til vår næring fordi vi er landets største distriktsnæring, sier Sandnes.   Hovedfunn i NHOs medlemsundersøkelse nr 18 13. april 2021 426 BNL-bedrifter har deltatt i undersøkelsen:
  • Rundt en tredel av bedriftene opplever lavere etterspørsel og kansellering av ordre
  • Fortsatt mange bedrifter som forventer ulike former for forsinkelser og kanselleringer fra leverandører på grunn av korona (56 prosent)
  • 9 prosent har sagt opp (stabilt tall de siste mnd)
  • 4 av 10 opplever markedssituasjonen som god – men STORE bransjeforskjeller
  • Størst utfordring med innreiserestriksjonene er at det fører til forsinkelser (23 prosent)
  • 38 prosent har problemer med tilgang og leveranser av råstoff / byggevarer – her er det naturlig nok også store bransjeforskjeller
  • 78 prosent har opplevd en unormal prisoppgang på råstoff / byggevarer
  • 44 prosent opplever ordrereserven som den samme som den var før pandemien
  • 38 prosent svarer at de opplever at kommunale/fylkeskommunale byggeprosjekter går som normalt