VKE Integrator inneholder rutiner som er spesielt beregnet på bedriftene i bransjene ventilasjon, kulde og energi, og at alt innhold er bransjetilpasset. – Det betyr at bedriftene sparer tid og penger, sammenlignet med systemer av mer generell karakter, sier markedssjef i Håndverksdata, Christer Lysfjord. Systemet dekker rutiner og sjekklister blant annet innen følgende områder:
  • Internkontrollforskriften
  • Sikker jobb analyse (SJA)
  • Arbeid i høyden
  • Varme arbeider
  • F-gass-forordningen
En enklere og mer digitalisert hverdag for VKEs medlemmer Nå lanseres VKE Integrator i samarbeid med VKE – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi, og med det får også VKEs medlemmer tilbud om et bransjespesifikt system. – VKE Integrator er et internkontrollsystem utviklet av Håndverksdata spesielt for de tekniske entreprenørene i vår bransje. Dette er et helt nytt produkt, som ikke har eksistert før, sier fagsjef kulde Espen Rønning i VKE. Han forteller at foreningens vel 226 medlemmer består av alt fra enmannsbedrifter til store konsern med mange ansatte. – De bedriftene som ikke er store nok til å utvikle egne systemer alene, har i hovedsak brukt internkontrollsystemer beregnet på andre bransjer frem til nå. For disse medlemmene vil VKE Integrator være et svært positivt tilskudd i å forenkle og digitalisere hverdagen, sier Rønning. God erfaring Målet var å utvikle et produkt som kunne passe for hele VKE-bransjen. – Nå har vi klart en første versjon av VKE Integrator, og ved at vi har et felles system med felles standard for maler og sjekklister, kan vi videreutvikle og berike systemet sammen med medlemmene som bruker det. Vi ønsker å kontinuerlig utvikle og utvide systemet slik at det blir stadig bedre og tilpasses den enkeltes bedrifts hverdag. Dette har Håndverksdata gjort før med løsninger for andre bransjer, forteller Rønning. Rønning er glad for å ha en erfaren aktør som Håndverksdata på laget i dette samarbeidet. – Produktet er nå klart til å tas i bruk, og vi vil presentere VKE Integrator nærmere på et webinar 11. mai. Her vil vi henvende oss til alle medlemmene våre og gi dem et innblikk i et system som kan hjelpe dem i en ellers travel hverdag, avslutter Rønning. Enklere jobb Også Håndverksdata er glad for å ha fått til et godt samarbeid med VKE. – At VKE stiller seg bak og leverer systemet sammen med oss gir selvsagt en større tillit og troverdighet ut mot både medlemsbedrifter og andre aktører i bransjen. Det tette samarbeidet mellom oss gir kunden en garanti for at systemet er tilpasset fagene som bedriftene jobber innenfor, sier markedssjef i Håndverksdata, Christer Lysfjord. Han legger til at Håndverksdata sørger for at rutiner, sjekklister og dokumenter i løsningen til enhver tid er oppdatert etter dagens lovverk. – Dette sikrer bedriftene en langt enklere jobb med å innføre digitale internkontrollsystemer, sier han.