Rørentreprenører langs hele svenskegrensen får problemer de neste ukene, når ansatte bosatt i Sverige ikke kan komme på jobb. De færreste kan få unntak fra innreisereglene. – Bedriftene som har mulighet til å skaffe utenlandsansatte tak over hodet og overtale dem til å bli i Norge for en periode, kan gjøre det før midnatt. Noen ansatte, men ikke mange, kan i tillegg ha mulighet til å passere grensen fordi de har jobber som defineres som samfunnskritiske, sier Marianne W. Røiseland, administrerende direktør i Rørentreprenørene Norge. På feil side Regjeringen varslet i går kveld om svært strenge innreiseregler. Bor du ikke i Norge, så kommer du i utgangspunktet ikke inn i landet fra midnatt. –Mange av våre medlemmer har ansatte som bor noen få kilometer på "feil" side av grensen. I morgen er mange av deres ansatte forhindret fra å møte på jobben. Det sier seg selv at det får konsekvenser, sier Røiseland. Det er likevel unntak for noen ansatte. Den delen av rørarbeidet som kan defineres som kritisk for liv og helse kan gi grunnlag for unntak fra de strenge reglene. Rørentreprenørene Norge passet i vår på at rørentreprenører som sikrer vann- og avløpshåndtering er å definere som samfunnskritisk personell. Livsnødvendig – Rent vann og et fungerende avløpssystem er livsnødvendig.  Derfor vil deler av rørentreprenørens arbeidsoppgave komme inn under regelen og kunne åpne for innreise fra andre land.  Jeg understreker at dette ikke vil gjelde for mange ansatte. RørNorge råder bedrifter til å få oppdragsgiver/arbeidsgiver til å dokumentere at jobben defineres som samfunnskritisk og holde seg orientert om reglene via BNL/NHO og regjeringen. BNL har gode advokater som kan gi råd om konkrete tilfeller. Bruk: arbeidsrett@bnl.no Usikkert Forskriften som forteller hvordan reglene skal tolkes er ikke ferdig ennå, men vedtas i løpet av dagen i dag. –Mye er usikkert, så kan bedriften overtale en arbeidstaker til å bli i Norge en periode, så kan det være en løsning. Regjeringen skriver:

Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/ personellgrupper/stillinger

  • Personell som opprettholder funksjonene vann og avløp.
    • Personell ved virksomheter som leverer varer eller tjenester som er nødvendige for å opprettholde funksjonene vann og avløp.
    • Kvalifisert personell (rørleggere) fra rørentreprenører i beredskap for utrykning ved akutte behov ved brudd/og eller sviktende vanntilførsel – eller tilstopping/og eller brudd på avløpsledninger som trengs for forsvarlig hygiene.
  • Personell i virksomheter som leverer varer eller tjenester som er nødvendige for å opprettholde funksjonene vann og avløp.