For å kunne tilby kunder komplette tekniske tjenester og løsninger i Stavanger-regionen etablerer nå FLOW Group et eget klimaselskap, samtidig som et elektroselskap også er under etablering. Rør-tekniske tjenester og løsninger er allerede representert gjennom det tradisjonsrike Stavanger-selskapet Ragnar Svensen AS.

Christian Stokkeland Pedersen (29) er ansatt som daglig leder i det nye selskapet. Stokkeland Pedersen kommer fra stillingen som daglig leder i familiebedriften Pedersen Montasje AS, som er en ventilasjonsbedrift i regionen.

- Det var fokuset FLOW Group har på kundene og medarbeiderne, sammen med ledelsessystemene for kvalitet og kompetanse, og det tette kollegiale fellesskapet som var avgjørende for beslutningen om å takke ja til stillingen som daglig leder. Jeg ser frem til å ta del i planene og initiativene FLOW Group har iverksatt når det gjelder markedsorientering mot B2B segmentet og en flerfaglig tilknytning innen rør, elektro, og klima, noe som er en type profesjonalisering som jeg ønsker å ta del i sier Christian Stokkeland Pedersen.

FLOWs strategi er å ha ett spesialistselskap innen hvert av de tre fagområdene rør,elektro, og klima i hvert geografisk sted som FLOW prioriterer å være etablert.  De tre spesialistselskapene skal rendyrke sin egen vekst og lønnsomhet, men samarbeide tett med hverandre for å utvikle en unik konkurransekraft og skape synergier internt for gruppen og eksternt for kundene. Dette er en strategi som motiverer en ung og ambisiøs Christian Stokkeland Pedersen.

FLOW Group har allerede gjort tilsvarende satsing innen klima gjennom FLOW Trøndelag Klima i Trondheim og FLOW Bredesen Klima i Arendal.
- Vi vil selvfølgelig samarbeide tett med dem og benytte oss av den erfaringen de har gjort. Vi vil også dra nytte av kompetanse og erfaring fra de andre selskapene i FLOW Group, sier  Stokkeland Pedersen.

- Vi er allerede i gang med rekruttering av nye medarbeider, og vi ønsker å tiltrekke oss personer som vil bidra til å skape noe nytt og spennende i bransjen, sier Christian Stokkeland Pedersen.

- Markedet og kundene er i merkbar endring, og vi som leverandør av klimatekniske tjenester må tilpasse oss en ny hverdag med andre type virkemidler, samarbeidsformer og konkurransefortrinn enn tidligere. Derfor er FLOW Group, med sin strategi og sitt konsept, en spennende aktør som jeg gleder meg til å være med og videreutvikle her i regionen avslutter en engasjert og motivert Stokkeland Pedersen.