Mæland Rør fra Vigrestad på Jæren har meldt seg inn i rørleggerkjeden VVS Eksperten. - Vi er veldig fornøyd med å ha blitt en del av VVS Eksperten. Vi har troen på fremtiden, og har fått innkjøpspriser på 2018 nivå som gjør oss betydelig mer konkurransedyktige, sier Kjell Inge Mæland, styreleder i Mæland Rør AS.

- Vi føler oss svært velkomne og kjedekontoret til VVS Eksperten har bistått oss med god hjelp og  oppfølging i forbindelse med vårt inntog i kjeden. Vi har tett kontakt med våre leverandører, og andre samarbeidspartnere, og får god oppfølging av alle. Det gleder oss stort, og det er gjennom godt samarbeid med dyktige medarbeidere på kjedekontoret, gode leverandører, og flinke ansatte, vi kan skape gode resultater, og kan utvikle vår virksomhet til å være konkurransedyktig ut i vårt lokale marked, sier Mæland.

Daglig leder i VVS Eksperten, Kai Johnsen, påpeker at han setter stor pris på å få Mæland Rør som nytt medlem i kjeden.
- Det er veldig gøy at Mæland Rør har blitt en del av VVS Eksperten. Jeg oppfatter Mæland familien som en gjestfri og hyggelig familie som er opptatt av rørleggerfaget og fornuftig forretningsdrift. De blir et positivt tilskudd i vår kjede, sier Kai Johnsen.

Johnsen forteller videre at de opplever stor pågang av nye medlemmer, både til VVS Eksperten, men også til det nye konseptet og kjeden, Rørlegger på hjul, som ble lansert i førsten av mars.

Kjell Inge Mæland understreker at med prisene de har fått på innkjøpssiden, ser han lyst på fremtiden.
- Vi har fått meget gode priser på innkjøp, og nå er vårt hovedfokus å gjøre en god jobb ut i markedet.  Med VVS Eksperten bak oss som en bærekraftig kjede med fornuftige kostnader for medlemsbedriftene, og gir oss den friheten vi som rørleggerbedrift skal ha, gjør at jeg er optimist.

Mæland Rør AS ble stiftet for 54 år siden og omsetter i dag for i overkant av 40 millioner. Rørleggerbedriften har 18 ansatte og ledes i dag av Bjørg Helen Osvoll Mæland.