Mer effektiv bruk av energi i bygninger kan spare urørt natur, klimagassutslipp og lommeboka. Hvorfor så mye fokus på vindkraft når det er mye å hente på å bruke energien smartere? Hør mer på digitalt frokostseminar 27. mai. Hvorfor er Norge en sinke på energieffektivisering sammenlignet med våre nordiske naboland og resten av EU? Kan det være fordi vi mangler mål og virkemidler på dette området? Stortinget har vedtatt et mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030, men det har nå gått fem år uten at regjeringen har lagt fram en handlingsplan med virkemidler for hvordan dette målet skal nås, sier rådgiver Bård Baardsen i Varmepumpeforeningen. Det kan du høre mer om på frokostseminar torsdag 27. mai. – Vi vil vise fram potensialet både i nye og eksisterende bygninger, og ha en diskusjon rundt hvordan vi kan gå fra ord til handling når det gjelder mer effektiv energibruk i bygninger, forteller Baardsen.

Her er utdrag av programmet på halvannen time:

  • Hvordan kan frigjort energi fra byggsektoren erstatte fossil energibruk innenfor transport og industri? Monica Havskjold, Erichsen & Horgen 
  • Hvordan påvirker energibruk i bygninger strømnettet? Karen Byskov Lindberg, Sintef Community
  • Potensialet for energieffektivisering i bygg frem til 2050, Nina Sandberg, Sintef Community
  • Analyse av energikrav og energibruk i nye bygg i perioden 2023 – 2050, Birgitte Ramm, Multiconsult
  • LowEx - Energieffektive varme- og kjølesystemer i bygninger, Tor Helge Dokka, Skanska Teknikk
– Vi avslutter dagen med en panelsamtale med Tor Helge Dokka og stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken, som begge var med i Arnstad-utvalget som leverte sin rapport om energieffektivisering i 2010, sier Baardsen. Seminaret er digitalt, gratis og starter kl. 8.30 torsdag 27.mai. Program og påmelding finner du på novap.no