Kai Johnsen tok over som daglig leder i kjeden i april 2019, og kan dermed notere seg for tre år med sammenhengende suksess. 

- Men dette handler ikke om meg. Dette er hva vi alle i «familien» får til sammen og da mener jeg kollegaer på kjedekontoret, medlemmer og ikke minst alle våre samarbeidspartnere , understreker han. 

- Jeg kom til en veletablert rørleggerkjede som hadde hatt en positiv utvikling i mange år. Det har mine kolleger på kjedekontoret og jeg bygd videre på, i tett dialog med våre medlemsbedrifter - og vi har hele tiden utviklet konseptet for å gjøre hverdagen enklere og mer lønnsom for rørleggeren. Uten medlemmene sin fagkunnskap og kvalitet på håndverket som utføres ute i felten, hadde det ikke vært så mye å skape en rørleggerkjede på.

- Og fornøyde medlemmer er de beste markedsførerne vi kan ha, legger han til 

- Når stadig nye bedrifter melder seg ut av andre kjeder for å bli en VVS Ekspert, er det et godt skussmål på at vi gjør mye riktig.  Her er det harmoni og glede som preger hverdagen!

Styrket ut av pandemien

Johnsen har ledet VVS Eksperten gjennom hele pandemien, og kan se tilbake på en krevende, men lærerik tid. 

- Vi måtte selvsagt kaste oss kjapt rundt og gjøre en del grep. Men selv om vi ikke kunne treffes fysisk på mange måneder, sørget vi for å hele tiden være tilgjengelig for medlemmene via digitale plattformer. Heldigvis var det mulig å opprettholde et høyt aktivitetsnivå selv når landet var nedstengt, og på mange vis har vi kommet styrket gjennom pandemien.

Flere årsaker

Johnsen trekker fram flere ulike årsaker til veksten, men er klar på at den aller største suksessfaktoren er den friheten medlemmene er gitt. 

- Ja, kjeden er eid av medlemmene, og her tvinger vi ingen til å være med på noe som helst. Det er ute i bedriftene verdiskapningen må ligge, og de vet selv best hva som fungerer og ikke fungerer i sine respektive lokalmarkeder. Vi legger til rette med gunstige innkjøpsordninger, felles IT-systemer, kompetanseheving, sosiale samlinger, markedsføring osv, så er det opp til den enkelte hva de vil plukke av de felles «hyllevarene».  

- I tillegg er vi opptatt av å holde driftskostnadene til kjedekontoret på et lavest mulig nivå. Alt vi foretar oss skal ha en positiv effekt hos våre medlemmer.

Kompetanse som konkurransefortrinn

VVS Eksperten har knyttet til seg eksterne samarbeidspartnere for å øke kompetansen ytterligere blant sine medlemmer. I tillegg har de veldig godt og tett samarbeid både med Rørentreprenørene Norge og sine leverandører, som sitter på masse kunnskap som er viktig for rørleggerbedriftene.  Men heller ikke dette forplikter medlemmene, påpeker han. 

- Vi ønsker ikke å binde opp våre medlemmer i ulike, kostbare programmer som ikke treffer alle like bra. Medlemmene står fritt til å velge kompetansepåfyll der de ønsker og ser behovet.

Kontinuerlig utvikling

Selv om kjeden nå har nådd en ny milepæl, har kjedekontoret på ingen måte tenkt å sette seg tilbake og nyte suksessen. 

- Vi har selvsagt også et forbedringspotensial, og søker hele tiden etter å styrke oss ytterligere. Markedet er kontinuerlig i endring, så det handler om å være i forkant for å kunne være gode rådgivere og tilby det forbrukeren har behov for. Nettopp den markedskunnskapen er nok viktigere enn noen gang i en tid med nye konstellasjoner og store glidninger i bransjen. 

- Vi skal fortsatt jobbe hardt for at alle våre medlemmer skal føle at medlemskapet i VVS Eksperten gir en merverdi, konkluderer han. 

Kjeden har medlemmer i alle kategorier; små, mellomstore, og større rørleggerbedrifter, med og uten egen butikk. Noen har fokus på privatmarkedet, andre er prosjektorientert. En bredde Johnsen ikke ser på som en utfordring, men som tvert i mot styrker fellesskapet. 

 


- Absolutt! Uavhengig av størrelse på bedriften, kan vi dra synergieffekter av hverandre. Samtidig som vi bedrer konkurransefortrinnet til alle, gjennom våre tre konsepter VVS Eksperten, Rørleggere på hjul og VA Eksperten. 

- Vi har mange tanker i hodet samtidig, med en klar målsetting om at alle skal være fornøyde!