Statsbygg ønsker å øke bruken av BIM i prosjekteringsfasen for å optimalisere energi- og inneklimaberegninger i prosjektene. I den forbindelse er det utarbeidet to rapporter med fokus på henholdsvis

•energiberegninger
•simulering av energiforsyning

Rapportene viser at BIM-potensiale er stort, men at BIM foreløpig fungerer best som underlag til energiberegninger i mindre komplekse bygg. Rapporten viser også at simuleringsverktøyet IDA ICE er godt egnet for å simulere energiforsyningsløsninger.

Prosjekt nytt nasjonalmuseum er ett av flere prosjekter som har blitt benyttet som case og undersøkelsesobjekt i rapporten.