Det er ennå et drøyt år til sykehuset skal være i full klinisk drift, men Lene Kjos Lindbeck og de andre på driftsavdelingen er langt på vei i gang med å planlegge hverdagene ved det nye sykehuset.

– Nå bruker jeg mye av tiden på å bli kjent med bygget. Fra nyttår skal vi i gang med integrerte systemtester og da starter driften, forteller Lene Kjos Lindbeck som får ansvar for driften av de vvs-tekniske anleggene i det nye sykehuset.

Men akkurat nå sitter hun her med oss.

Fra vår campingposisjon ser vi lastebiler, gravemaskiner, heisekraner og folk som jobber. Det er hektiske dager. Det er mye som skal gjøres og det er mye som skal gjøres riktig. Og når du bygger sykehus er det litt ekstra viktig å gjøre ting riktig. Og Lene følger med som en smed.

I det nye akuttsykehuset på Kalnes utenfor Sarpsborg skal alt fungere hele tiden, døgnet rundt, år etter år.

Tenker du på det?
– Ja, jeg gjør ofte det, sier hun og erkjenner at hun både gruer og gleder seg til å ta fatt på jobben.
– I motsetning til i et kontorbygg, vil en eventuell driftsstans her kunne få mye større konsekvenser. Det er selvfølgelig noe man har i bakhodet. Men mest av alt tenker jeg at dette skal bli kult, smiler Lene.

Og så gleder hun seg, etter mange år som konsulent og i entreprenørbransjen, til å ta plass på byggherresiden.

Og så er det en ting til som gjør at hun gleder seg litt ekstra;
– Jeg elsker mennesker og jeg elsker å bli kjent med nye mennesker.

Hva passer da bedre enn å jobbe med sykehusdrift, tenker vi.

For i et sykehus så handler det bare om mennesker.
– Teknisk drift har en større rolle her enn på mange andre typer bygg. Her forstår alle viktigheten av at ting virker.

Helseinstitusjonene er kanskje de viktigste støttefunksjonene vi har i samfunnet. Og for at de skal kunne fokusere på kjernevirksomheten, er de totalt avhengige av støttefunksjoner som fungerer.

For Lene og de andre på drift handler det om ikke-medisinske tjenester og om å skape optimale forhold, slik at de som jobber på sykehuset kan fokusere fullt og helt på det viktigste – ivareta og fremme pasientenes helse.

– Når jeg blir spurt om hva jeg gjør så svarer jeg at jeg jobber i helsevesenet, riktignok på drift, men for meg er det viktig å ha et forhold til den jobben jeg har og hva jobben jeg gjør betyr for andre. Derfor er jeg stolt av å jobbe her, sier Lene Kjos Lindbeck.