– Jeg sitter i et lite hjørne i et stort konsern med bortimot 50 lokasjoner med både service og prosjektavdelinger. I prosjektavdelingene jobber de ofte med totaltekniske entrepriser hvor vi har alle de tekniske fagene. Det er der du finner mest kompetanse på ITB og hvor vi har mest nytte av det. De bruker nødvendigvis ikke tittelen ITB-koordinator, men fyller en tverrfaglig rolle som følger opp de tekniske fagene fra tidligfase og gjennom prosjektet. Kall det gjerne en sidemannskontroll som ikke bare sørger for god utførelse, men også at alle de tekniske installasjonene snakker sammen, sier Karl Renaas, Head of engineering i Caverion Norge.

Caverion er teknisk totalleverandør av smarte og grønne bygg. Selskapet har 2 400 fageksperter i hele Norge som bygger nytt, rehabiliterer, vedlikeholder og drifter eksisterende bygg.

Etablerer landsdekkende avdeling

Nå jobber selskapet aktivt med å bygge opp en landsdekkende engineering-avdeling der også ITB-kompetanse vil systematiseres.

– I prosjektavdelingene har vi ofte en dedikert person som jobber på tvers av prosjektene for å følge opp teknisk integrasjon og ITB. Vi har en rekke dyktige lokale ressurser som ikke nødvendigvis er kurset i tradisjonell forstand, men kan være selv-lært eller har lært av andre med lang erfaring. Nå bygger vi en sentral kompetanseavdeling der også ITB vil være viktig. 

I dag jobber Renaas med å få inn kompetanse og intervjuer flere kandidater med bakgrunn fra prosjektledelse og ITB. 

– Senteret som bygges opp vil også ha et miljø for å sette ITB i system og sørge for at kompetansen blir ivaretatt med blant annet kursing i standarder. Vi setter fagansvarlighet høyt og har allerede fått inn Øystein Fjellheim fra SINTEF som fagansvarlig HVAC med kompetanse på energi og inneklima. 

– Vi ser også på kompetanse rundt kravene til sentral godkjenning og plan- og bygningslovene. Det handler mye om prosjektering, kontrollerende prosjektering og kontroll av utførelse. Vi har kompetansen og rollene fra før, men ønsker å få koordinert dette bedre i våre digitale systemer for å få bedre oversikt over kompetansen. Det er naturlig å ta med ITB når vi skal jobbe med fagansvarlighet i et sentralt miljø, sier han.

ITB-kompetanse til energispareprosjekter

Han forteller at ITB-kompetanse også er en viktig faktor i energispareprosjekter.

– Vi søker også etter prosjektledere med ITB-kompetanse for EPC-prosjekter. Når vi jobber med EPC-prosjekter har vi også behovet på et rådgivende nivå. Selv om vi har lokale prosjektledere med god kompetanse på de enkelte fagene, trenger vi også en sentral prosjektleder med ITB-rolle for disse prosjektene. 

Et EPC-prosjekt handler ofte om energikartlegging og totalentrepriser for å kunne levere garanterte besparelser. 

– Siden vi leverer alle fagområdene og garanterer for energibesparelsene, er vi avhengig av at systemene har et godt samspill for å få det til, sier han.

Han forteller at både rådgiverfirmaer, prosjekteringsfirmaer og totalentprenører ser etter kandidater med ITB-kompetanse.

– Foreløpig har rekrutteringen gått greit og vi har hatt mange søkere med relevant kompetanse. Vi ser at de som jobber med en ITB-rolle ofte kommer fra de tekniske miljøene, spesielt fra automasjon, så jeg tror det blir enda mer kamp om denne kompetansen fremover.

– Det er også en kamp om ressursene i automasjonsbransjen, spesielt innen byggautomasjon. Når det da rekrutteres folk med automasjonskompetanse også fra andre bransjer til ITB-rollene blir det en kamp om de samme hodene på mange fronter.

Hvordan tror du markedet for ITB vil utvikle seg i årene som kommer?
– Om du ser på alle annonsene som er ute for ITB-koordinator er dette et voksende marked. Desto mer smarte og energieffektive bygg vi ønsker, jo viktigere blir samspillet fra design til driftsfasen, avslutter Renaas.