- Ikke forvent at lærlinger skal levere umiddelbart. Og vis tålmodighet. Det er mange unge som kan slite med å tilpasse seg voksenverden, men som det bor en kjempegod rørlegger i!

Det mener Thomas Jørs, daglig leder hos Chr. M. Vestrheim AS, som svært viktige elementer dersom du skal lykkes med å dyrke fram gode lærlinger.

Og det Jørs mener om lærlinger, bør du lytte til. Bergensbedriften kunne smykke seg med tittelen ”Årets lærebedrift i 2018” - som historiens første vinner av Rørentreprenørene Norges fagopplæringspris. I 2016 og 2017 vant dessuten to av lærlingene gull i Rørlegger-NM og sølv i 2015!

Voksenopplæring
- Det kan være en brutal overgang for mange å ta steget fra skolebenken og ut i arbeidslivet, med de forpliktelsene det innebærer. Derfor må du gi dem god tid og en reell sjanse til å klare overgangen. Det handler om å behandle dem individuelt og lære den enkelte å kjenne. Noen tåler et verbalt spark bak for å komme i gang, andre må behandles mer varsomt.

- Vi driver på mange måter både voksenopplæring og oppdragelse parallelt med innføringen i faget, sier han til VVSforum.

– Det skal mye til innen vi jager noen på dør selv om de ikke klarer å innrette seg den første tiden, og jeg har hatt mange samtaler med foreldrene for å få de håpefulle på rett spor.

Må ha lyst til å drive med faget
- Men felles for alle, er at de må ha lyst til å jobbe med faget, påpeker han.


- Noen har det i seg og er stjerner fra dag én, men vi har også erfart at det både kan gå ett og to år før ferskingene i faget ”ser lyset”!

Han legger samtidig ikke skjul på at det langt fra er alle som har den motivasjonen som skal til.

– Det skinner fort gjennom om de hadde  rørleggerutdanningen som sitt andre- eller tredjevalg når vinteren kommer og de må ut i felten i sludd og kulde. Da dropper de umotiverte gjerne ut.

Viktig første uke
Bedriften har i dag 19 lærlinger (på det meste har de hatt hånd om 25 lærlinger samtidig). I tillegg har de 9 skoleelever plassert ut på ulike prosjekter.

- Skoleelevene definerer på mange vis din holdning til lærlinger. Det er ofte der interessen og nysgjerrigheten for faget starter, som gjør at mange kommer tilbake som søkere til lærlingplass. Dessuten har vi et aktivt opplæringskontor her som er ute i ungdomskolene og profilerer faget. Det er et fruktbart og godt samarbeid.

Jørs mener den første uken til de nye lærlingene er spesielt viktig.

- Vi tar oss god tid med dem, hvor de lærer bedriften og sine kolleger bedre å kjenne og således får en myk start. Vi kan ikke kaste dem ut i arbeid og forvente at de skal produsere fra første dag!

Han trekker også fram viktigheten i at lærlingens nærmeste leder har den tålmodigheten i seg som skal til, og som gjør dem flinke til å behandle de unge med et medmenneskelig utgangspunkt.

- Det er de vi leter etter når vi skal plassere ut lærlinger. Om den overordnede hadde hatt svært kort lunte innen det smalt, hadde vi trolig mistet halvparten av lærlingene!

Varierte og interessante oppgaver er også et med på å gjøre faget attraktivt, som lett lar seg gjøre i et firma som dekker stort sett hele spekteret av det bransjen kan tilby.

Bruker mye ressurser
Bedriften bruker naturlig nok mye ressurser på å følge opp- og tilrettelegge for lærlingene. Opplæringsansvarlig holder blant annet frivillig kveldsundervisning, og det er sosiale samlinger og avslutning med en reise. Men dette er en nødvendig og riktig investering, understreker han.

- Hvordan er holdningen til å ta inn jenter som lærlinger?
- Vi har 6 jenter i bedriften i dag (3 lærlinger og 3 rørleggere), og skulle gjerne hatt flere. Dessverre er det få som søker seg til faget, og det er per i dag ingen jenter i rørfaget på VG2 i vårt distrikt. Rørleggerfaget egner seg meget godt for jenter, og vi har bare gode erfaringer med dem.

Et samfunnsansvar
Gjennom mange år med bevisst satsing på lærlinger, nyter Chr. M. Vestrheim i dag godt av et renommé som gir godt tilsig av lærlingkandidater.

Derfor er sjansene også store til at de ender opp med de mest motiverte ungdommene, som igjen gir god rekruttering.

- Der har vi nok en fordel i forhold til mange andre i bransjen. Om en bedrift tar inn en lærling annethvert år, vil den nok ikke oppleve at så mange banker på døra!

I tillegg til å sikre egen rekruttering til egen bedrift, som har godt over 100 ansatte, ser Jørs det som et samfunnsansvar å ha et stort lærlingmiljø.

- Ja, dette er helt avgjørende for bransjen. Vi ville fått dårlige konkurransevilkår om vi skulle vært nødt til å jakte faglig tilsig i et lite og begrenset marked, sier han.