Hvert år kartlegger sanitærprodusenten GROHE Nordens syn på eget vannforbruk og faktisk vannforbruk gjennom Vannbarometeret. Årets undersøkelse viser at halvparten av nordmenn mener de bruker vann på en ansvarlig og bærekraftig måte. Tallene for faktisk vannforbruk avdekker imidlertid noe annet. I Oslo, Bergen og Trondheim bruker hver innbygger i snitt 73 702 liter vann i året, som tilsvarer nesten 500 fulle badekar. Det gir nordmenn det høyeste vannforbruket i Norden, noe de også hadde i fjor. I tillegg er nordmenn minst opptatt av eget vannforbruk, og hele fire av ti reflekterer over vannforbruket sjeldnere enn én gang i måneden.

Anne Dahl Øiseth_Grohe.jpg– Nordmenn kan spare mye vann ved å gjøre små endringer i hverdagen. Å ikke vaske opp under rennende vann, å slutte å la vannet rennet mens man pusser tenner og å kjøre oppvaskmaskinen når den er helt full, er noen av dem. Vann er en knapp ressurs verden over, og vi bør gjøre det vi kan for ikke å sløse de livsviktige dråpene, også i Norge, sier Anne Øiseth, Country Manager i GROHE og Leader Norway i LIXIL EMENA.  

Vil ha vannforbruk på dagsorden
Til tross for at nordmenn burde stenge kranen oftere, viser årets undersøkelse at samfunnet sjelden retter søkelyset mot vår viktigste naturressurs. Hele 59 prosent av nordmenn oppgir at de aldri har blitt oppfordret av noen til å bruke vann på en mer bærekraftig måte, og kun tre prosent har blitt oppfordret av arbeidsgiver til å spare vann på jobben.  Bare ni prosent sier at de er blitt oppfordret til å spare vann av kommunen og myndighetene.


– Vi diskuterer bærekraft i den offentlige debatten daglig, men vi hører sjelden om vannforbruk. At myndighetene, kommuner og arbeidsgivere sjelden oppfordrer til å bruke vann på en mer bærekraftig måte, er en tankevekker. Å bruke mindre vann er bedre for både miljøet og lommeboka, og det er på høy tid at vannforbruk blir satt på dagsorden, sier Øiseth.

Les hele rapporten for Vannbarometeret 2021 her: https://thewaterbarometer.com/no/.

Fakta

•     21 prosent bruker mer vann enn de gjorde før pandemien

•      I Oslo, Bergen og Trondheim bruker hver innbygger i snitt 73 702 liter vann i året

•      I andre nordiske byer ligger gjennomsnittet på 64 921 liter per person per år

•     28 prosent av nordmenn svarer at de aldri reflekterer over eget vannforbruk

•      Trøndere bruker mest vann i Norge, med 264 liter per dag

 

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er utført av opinions- og markedsundersøkelsesselskapet Ipsos Norm på oppdrag fra GROHE. Statistikken er samlet inn gjennom en nettbasert spørreundersøkelse i perioden 22.–29. april 2021 med respondenter fra Norge, Danmark, Finland og Sverige i alderen 18–65 år. Totalt har 6358 respondenter deltatt, og resultatet er landrepresentativt med et signifikansnivå på 95 prosent.

Om kartleggingen
Opplysningene om vannforbruket i byene er hentet fra respektive kommune eller hos kommunens vannleverandør i de tre største byene i Norge, Danmark, Finland og Sverige. Forbruket bygger på alt betalt vann i respektive kommune i 2020. Gjennomsnittet er beregnet ved å dele antall liter på antall innbyggere i respektive kommune.