De fleste vi leier inn, leies inn fordi de er eneste tilgjengelige ressurser for å gjøre det vi skal ha gjort. Når man driver en viss størrelse, er det formålstjenlig å kunne leie inn for å ta enkelte topper.

Les også: - Et generelt innleieforbud vil være en katastrofe


I Olaf B. Terjesen har vi 70 ansatte. Av disse er 16 administrativt ansatte på lager/butikk, og 45 er utførende rørleggere/lærlinger. I tillegg har bedriften to datterselskaper, Bjørn Gregersen AS med 32 ansatte og Tjøme Rørservice AS med 10 ansatte.

Før vi leier inn fra bemanningsbyrå, låner og leier vi av hverandre. Og så er Elin Moer Brænne i Rørentreprenørene Norge – Vestfold flink til å fange opp når de lokale rørleggerbedriftene trenger folk, så hun er også et lite «bemanningsbyrå». Alle medlemmer i RørNorge – Vestfold får jevnlig mailer av henne med spørsmål om det er behov for folk. Utover innbyrdes leie av fagfolk, leier vi bare av bemanningsbyråer, sier Davidsen.

Ingen innleide i 2020
I 2020 hadde vi en tøff periode med få kontrakter og flere utsettelser, og da hadde vi tilnærmet ingen innleide. I 2021 har vi hatt 5-7 innleide, kontra 45 egne utførende ansatte. Vi er inne i en veldig hektisk periode frem til neste jul, så per i dag har vi 12 innleide i tillegg til våre 45 egne. Det skal kunne holde sånn noenlunde i forhold til det vi har av kjente oppdrag i løpet av våren.
Uten mulighet for innleie hadde vi ikke kunnet gjøre det vi lovet at vi skulle gjøre. Hvis det kommer et forbud mot innleie nå, vil det være stor fare for at vi får kontraktsbrudd og erstatningssøksmål.

Nødvendig fleksibilitet
Hvis vi utelukkende skulle hatt faste ansatte, måtte vi ha gått tilbake til den driften som var i 2020, da vi gikk ned 6-7 mill. i omsetning. Vi måtte hatt en betydelig lavere omsetning. Men det er ikke bare økt omsetning som er formålet med å ha tilgang til innleie. I dag har vi 15 ansatte sykemeldt – noe som er ekstraordinært på grunn av covid. Men i en normal hverdag er det ikke uvanlig at 6-7 ansatte blir indisponert i et halvt år, og hvis vi ikke får leid inn ved sykdom, får vi problemer.

Hele greia er vanskelig. Jeg har jobbet i rørbransjen siden 1982, og så lenge jeg kan huske har det vært total mangel på rørleggere. Vi har rett og slett ikke nok folk.

Det er ingen deltidskultur i rørbransjen. Hvis man tar vekk muligheten for å leie, fjerner regjeringen nødvendig fleksibilitet. Da vil mange av prosjektene havne på andre siden av grensen, for oppgavene forsvinner ikke.

Jeg har forståelse for at regjeringen vil til livs de som driver useriøst. Det er kanskje ikke så mange rørleggerbedrifter som gjør det, men i byggebransjen generelt er det jo slik at noen driver nesten uten egne ansatte – dette skjer i all hovedsak i hovedentreprenørleddet.