Tre representanter fra bedrifter, LO og NHO deltok i debatt med Arbeiderpartiets Trine Lise Sundnes og Høyres Heidi Nordby Lunde. På spørsmålet; Hva skal til for at innleieforbudet fjernes, svarte Trine Lise Sundnes dette:

– At det ryddes opp vil være med å bidra til at forbudet får en kortere varighet, enn det mange av dere ser for dere.

Det var mot slutten av debatten uttalelsen som kan gi grunn til svak optimisme, kom. Debatten startet ved at tre bedrifter fortalte om alvorlige konsekvenser for sine bedrifter. Verst var det for bemanningsbyrået Adecco der flere hundre er sagt opp.

Endringer gjør vondt

Trine Lise Sundnes er medlem i Stortingets Arbeids- og sosialkomite og er svært sentral i Arbeiderpartiets arbeidet med innleieforbudet. Hun var ikke overrasket over konsekvensene bedriftsledere kunne fortelle om.

– Den type endringer gjør jo vondt, sa hun og håpet mange av de fast ansatte fra bemanningsbyråene blir fast ansatt i produksjonsbedrift.

Hun påpekte at effektene av innleie allerede kan være målbare, men at det er for tidlig å konkludere. SSB har registrert at det er flere fast ansatte i byggenæringen, selv om aktiviteten i samme tidsrom har gått ned.

Saken fortsetter under bildet:


imageoogd.pngI debatt: Møteleder Tommy Skjervold (Avdelingsdirektør myndighetskontakt, NHO), Trine Lise Sundnes (Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet), Heidi Nordby Lunde (Stortingsrepresentant, Høyre), Steinar Krogstad (Nestleder, LO) og Nina Melsom (Direktør arbeidsliv, NHO).

EU kan få større betydning

– Det vi jobber med handler egentlig om å legge til rette for like konkurransevilkår og styrke organisasjonsgraden, sa Sundnes og viste til at spørsmålet er på agendaen også i EU.

EU parlamentet har bedt om tiltak for å øke tariffdekningen til 80% innen 2030.

– Det kommer til å ha større betydning for tilgangen på arbeidskraft i Norge enn det regelverket vi har i dag, påpekte Sundnes.

Bruker lut der en trenger zalo

Heidi Nordby Lunde minnet om at det var en grunn til at problemet dukket opp i kjølvannet av EØS-utvidelsen på tidlig 2000-tallet som gjorde at politikerne handlet. 

– Når norske seriøse bedrifter måtte konkurrere med useriøse utenlandske bedrifter som dumper betingelsene for arbeidstakerne sine, da taper både norsk næringsliv og arbeidstakere, sa Heidi Norby Lunde.

Nordby Lunde påpekt at også forrige regjeringen gjorde innstramninger i regelverket og opprettet en rekke akrimsenter.

– Men vi advarte generelt om regler mot innleie, vi trodde det ville gjøre mer skade enn nytte. Når en sier en skal ha en storrengjøring i et av verdens best regulerte arbeidsmarked, så bruker man lut der en kanskje trenger zalo, sa Lunde.