Opplæringskontoret for rørleggerlærlinger i Østfold har for tiden 100 lærlinger i utdanning og hit kommer elevene regelmessig innom for faglig påfyll og oppfølging. Det er også her lærlingene som regel avlegger sine svenneprøver. 

Kontoret drives som et samarbeid mellom Rørentreprenørene Norge og Rørleggerbedriftenes Opplæringskontor og nylig flyttet man inn i splitter nye lokaler med flotte fasiliteter for både praktisk og teoretisk undervisning.

Les også: - Vi kan ikke skrote innstikkmalen

Leder for kontoret er Sverre Sandbraaten og han har utdannet lærlinger i 14 år. I den siste tiden har Sverre fulgt debatten om bruk av innstikksmal både i VVSforum og i sosiale medier. Av ren nysgjerrighet foretok han nylig en enkel spørreundersøkelse i en av klassene han underviser. Han spurte om de bruker innstikksmal i sitt arbeid. Svaret overrasket Sverre noe, tatt i betraktning hvor mye fokus dette har hatt blant enkelte leverandører.

- Jeg spurte 21 lærlinger om de brukte en form for innstikksmal, og det viste seg at det var bare en av de som brukte dette verktøyet fast. En kort kalkyle viser at dette er under 5 %. Først ble jeg litt overrasket over at så få faktisk bruker innstikksmal, men jeg tror jeg vet hva forklaringen er, sier Sverre. 

Les også: Pressfittings er et 100% trygt rørsystem

Ifølge Sandbråten handler dette om et personlig valg og metode å jobbe etter, og kanskje også et motiv om å være effektiv på byggeplass. 

- Jeg har selv brukt innstikksmal da jeg skulle bistå noen i familien med en enkel rørleggerjobb, og det fungerer jo greit, men jeg forstår godt at mange ikke bruker den. Etter at man har kappet røret med en rørkutter og brotsjet - avgradet kuttflata innvendig og utvendig går det nemlig like bra å skyve røret i bunnen av pressfittingen om røret skal inn i og sette en strek med tusjen. Da har man satt et merke på røret som forteller den som skal presse om røret er i bunn, altså i riktig posisjon. Det kommer naturligvis noe tusj på pressdelen også men det skader jo ikke. Det viktigste er at røret er merket. Hvis man mot formodning under trykkprøving skulle oppdage en lekkasje og ser at merket ikke er helt inne ved fittingskanten vet man at noen har presset delen sammen uten å ta hensyn til merket. Da er det enkelt å finne den ansvarlige, sier Sverre. 

Forøvrig sitter også Sverre i Klagenemnda for rørleggersaker og har de siste årene ikke opplevd noen klager på denne typer arbeider. 

- De gangene det har vært klager de siste tre årene har ikke noen av våre medlemsbedrifter vært  involvert. I vårt område er det solide tradisjoner blant annet fra industrien. De som velger rørleggerfaget er veldig motiverte. Vi har forøvrig en god porsjon jenter i våre kull, de står ikke tilbake for noen når det gjelder nøyaktighet. Så jeg vil påstå at vi har faglig høyt nivå på våre lærlinger, og rørleggerbedrifter som er medlemmer forventer at rørleggere kan jobbe selvstendig og ansvarlig. At man skal ha en formynder mentalitet overfor rørlegger og kreve at man må bruke innstikksmal passer dermed ikke helt med de forventninger jeg har til mine elever. Om de velger å jobbe uten merkemal så stoler jeg på at de sørger for å løse sine oppgaver til fulle. Og om noen ønsker å bruke malen er det heller intet problem. Her vil jeg si det samme, nemlig at jeg stoler på at rørlegger gjør jobben sin, og på en måte de selv tar ansvar for, sier Sverre. 

Rørleggerlærlingene til Sverre gjennomgår to og et halvt år med utdanning før de avlegger svenneprøve, og opplæringen foregår som i andre fag, ute i bedriftene. Sandbraaten tror derfor at praksisen med å ikke bruke innstikksmal, men heller bruke pressdelen, trolig er svært utbredt i bransjen.. 

- Lærlingene plukker raskt opp kunnskap og er motivert for å tilegne seg ferdigheter i bedriften de jobber i. Derfor er det rimelig å anta at praksisen med å droppe innstikksmalen også er vanlig ute blant bedriftene. Min konklusjon på debatten om innstikksmal eller merkemal, er at det er stor ståhei for ingenting, og ser man på de fleste leverandørene av komponenter hos grossistene er det få av de som leverer innstikksmaler. Men som sagt, det er til syvende og sist et personlig valg, og vi vil at en rørlegger skal ta ansvar for det flotte håndverket som dette faktisk er, og løse oppgavene slik de selv mener gir best resultat, sier Sverre Sandbraaten.