Gran VVS i sin nåværende form ble etablert i 1983, men har røtter tilbake til 1914. Etter over 40 år i bransjen har bedriften fått en solid plass innen rørleggerfaget. Gran VVS har 75 ansatte og av disse er 13 lærlinger, hvor fire av dem er jenter, og resten gutter. De siste årene har alle lærlingene bestått sine svenneprøver.

– Vi satser bevisst på opplæring og utvikling, både når det gjelder nye områder innen faget og lærlinger og rørleggere. Gran VVS var med å starte opplæringskontoret i Vestfold, kontoret feirer i år 25 år.

Det forteller daglig leder i Gran VVS, Kim Gran. Bedriften er nominert til Årets Lærebedrift 2024.

– Våre lærlinger er dedikerte og er supre representanter for rørleggerfaget, og for Gran VVS.  

– Fire av lærlingene har nettopp gjennomført våtromskurs, alle med bestått og en fikk sågar 100% rett, forteller Kim stolt. 

Saken fortsetter under bildet:
imagesr91f.png

Lærling Guro Holmen i aksjon. Foto: Gran VVS.

Legger til rette for lærlinger
– Det er en naturlig del for oss som rørleggerbedrift å legge til rette for lærlinger, ved å ha et kontinuerlig inntak sørger vi for å rekruttere fremtidens faglærte arbeidskraft.  

– Rørleggere som følger opp lærlinger må samtidig holde seg selv oppdatert på faget, når det er mentorer for lærlingene, sier Helge, og legger til:

– Fire av våre ansatte er på videreutdanning, tekniskfagskole. Dette er studium som blir tatt på kveld og helg. Etter endte utdanningsløp venter nye oppgaver i Gran VVS. 

Saken fortsetter under bildet:
Halvor Semb lærling Gran vvs.jpg

Lærling Halvor Semb. Foto: Gran VVS.

iFag brukes aktiv
Gran VVS sørger for at lærlinger får bli med på store byggeprosjekter.  

– Lærlingene er med på oppstartsmøter og evalueringer. I Gran VVS er alle ledd viktige, og lærlinger bidrar med å sette fokus og sette spørsmål rundt oppgavene vi løser. Det finnes ikke dumme spørsmål, kun dumme svar, sier Helge Johannessen, HR-sjef Gran VVS.

Helge er faglig leder i iFag og dette systemet brukes aktivt for å følge den enkelte lærling, når det gjelder utvikling og oppfølging i alle deler av faget.

– Lærlinger settes sammen i team med faglærte, og sammen løses det komplekse oppgaver. iFag hjelper oss med å se hvor en lærling har «hull» i sin opplæring.  

– Med denne innsikten blir det enklere å se hva slags oppgaver som lærlingen må få i neste byggeprosjekt.  

– Her må jeg også skryte av Elin Moer Brænne på opplæringskontoret i Vestfold, som tilrettelegger for læring som lærlinger, og det kjøres kurs slik at lærlinger ikke skal ha hull i sin læreplan.  

– Godt samarbeid mellom opplæringskontor, lærling og bedrift gir gode resultater, sier Helge.

Daglig leder Kim Gran. Foto: Gran VVS.


Kilde: Rørentreprenørene Norge