Askim & Mysen Rør har røtter helt tilbake til 1904 og i august 2023 ble aksjepostene overdratt til ny eier, Currentum AB. De er nå 170 ansatte og har 14 lærlinger.  

Daglig leder, Tollef Berger, startet som lærling i bedriften i 1982, og har siden vært ansatt og eier i firmaet.  

– Vi er et firma i vekst og vi ser at det er vanskelig å rekruttere fra andre deler enn i Indre Østfold til oss her på Slitu, sier Tollef og legger til:  

– Slik har det vært lenge og vi har som mål å ha minst fem nye lærlinger hvert år, for å øke fagkompetansen lokalt, og ikke være avhengig av tilflytning. 

Saken fortsetter under bildet:
AMRør-nomintert.jpg

Noen av lærlingene i bedriften. Foto: Askim & Mysen Rør

Firmaet har mange lærlinger som har praktisert som rørleggere og som videreutvikler seg som BAS, prosjektleder og KEM-ingeniør.  

– Da ser vi virkelig nytten av å ha en intern ansattepool som er villige til å investere i fremtiden! Bransjemessig er det viktig med fagutdannede mennesker med rett kompetanse.  

Bredde i kunnskapen
Tollef forteller at lærlingene får god onboarding med HMS, rutiner etc, og de følges faglig opp av den respektive prosjektleder, og driftsleder har jevnlig samtale med både prosjektleder og den enkelte lærling om status på opplæring.

– Mange av våre lærlinger kommer fra utplasseringsperioder fra både VG1 og VG2 før de blir lærlinger hos oss. Da vet vi mye om hva de står for allerede.  

– Noen får raskt større ansvar enn de normalt skulle ha, noen tar virkelig ansvar for egen kompetanseheving og gir oss stor valgmulighet på hvem vi raskt kan la jobbe «på egen hånd».  

– Lærlingene skal gjennom flere avdelinger før de skal opp til svenneprøve, og vi har organisert oss slik at vi har egen serviceavdeling, ventilasjonsavdeling, prosjektavdeling, varme/kjøle avdeling, boligavdeling m. flere.

– De aller fleste lærlinger skal innom alle disse for å få bredde i kunnskapen og selv finne sin plass når de skal ha fast jobb. Vi tilbyr fast jobb til de aller fleste som har tatt svenneprøven.

Lærlinger er alltid inkludert 
Tollef forteller at underveis i opplæringen får lærlingen oppfølging av BAS/Prosjektleder og driftsleder – i tillegg til HR. Det gjennomføres halvårlige samtaler med opplæringskontoret, og det gjennomføres medarbeidersamtale på lik linje med de faste ansatte.

– Våre lærlinger får delta på alt av faglig oppdatering som er nødvendig for at de skal gjennomføre arbeidsoppdragene de settes til.

– Lærlingene inkluderes også i alt som er sosialt, helt fra oppstartsdagen, avslutter Tollef.  

Vinner av Årets Lærebedrift 2024 kåres på Generalforsamlingen til Rørentreprenørene Norge den 6. juni. 

Rørentreprenørene Norge ønsker å synliggjøre lærebedriftenes samfunnsverdi og samtidig løfte frem og gi honnør til de usynlige læremestrene. De siste månedene har vi derfor bedt om tips til dyktige lærebedrifter som fortjener tittelen Årets Lærebedrift.

En jury bestående av konsernsjef Jorunn Løyning i Allier Gruppen og Håvard Hamansen Wallstad, fra fjorårets vinnerbedrift Nilsson Haras, samt to ansatte i administrasjonen vil kåre Rørbransjens beste lærebedrift 2024. 

Kilde: RørNorge