Høstjakten er i gang; i år som i fjor dukker representanter fra store entreprenørselskap opp og ber rørbransjen skjerpe seg. I fjor var det Skanska, i år er det Hent. Det er selvsagt fristende å skyte tilbake og påpeke at hovedentreprenør ofte får den underentreprenør en velger. Det har liten hensikt, så jeg lar det være. Les artikkelen som er bakgrunnen for tilsvaret her: – Rørbransjen må bli bedre til å forstå funksjonsansvaret Energien må heller legges i å forstå hverandre. Hvis et rørleggerfirma møter beskrevne funksjoner, ferdige løsninger og et omfattende dagmulkt-regime, da er rommet for samspill og engasjement lite. Blir firmaet derimot kontaktet før pris er satt eller tidlig i fasen, og får beskjed om at en har lyst til å ha med dette firmaet for å skape det beste bygget. Ja, da er engasjementet og klimaet et ganske annet gjennom hele byggeperioden. I gode samspillskontrakter er alle vinnere – også byggherre og fremtidige brukere av byggene. Nylig fortalte en leder i et av de store medlemsbedriftene våre meg at samspillskontraktene er blitt flere. – Ikke er det krangling og vi blir ferdig på tiden, til lavere kost. Alle tjener på det, påpekte han. I innlegget i VVS Forum i forrige uke, skyter Hents Gunnlaugur Trausti Vignisson noen piler i retning av Rørentreprenørene. Han mener visst vi sover i timen.  Vi kunne helt sikkert gjort mer, og ikke alt vi gjør vil Hent være enig i. Men jeg tror ikke det bringer hverken faget eller bransjen fremover å krangle om hva som er gjort og ikke gjort. Det krangles allerede for flere milliarder kroner i byggenæringen. Det er ikke særlig bærekraftig. Jeg vil heller invitere Vignisson til dialog. Utfordringene vi står ovenfor er felles. Det handler om store linjer som digitalisering og bærekraft, og det handler om markedstilgang, lønnsomhet, krav og status for rørfaget. Utfordringene henger sammen og de er bestemmende for byggene som reises. Skal vi få høy kvalitet på bygget, må det også være kvalitet og kompetanse i siste leddet. Og skal vi som bransje friste de best egnede ungdommene til å søke til næringen, da må det være orden og OK forhold på byggeplassen. Alt henger sammen med alt. Og vi må snakke om det og finne gode løsninger som utløser handling. Skrevet av Marianne Wætnes Røiseland, adm.direktør Rørentreprenørene Norge