Høyesteretts ankeutvalg har enstemmig besluttet at lagmannsrettens kjennelse skal oppheves som følge av saksbehandlingsfeil.

Det skriver NTB.

Det var i april 2023 regjeringen strammet inn reglene for innleid arbeidskraft, som blant annet innebar et forbud mot innleie av arbeidstakere fra vikarbyråer for å utføre midlertidig arbeid.

16 av foretakene tok saken videre til Høyesteretts ankeutvalg, som opphever lagmannsrettens kjennelse.

Utvalget har altså ikke tatt stilling til om innleiereglene bryter med EØS-avtalen. Det skal lagmannsretten vurdere når saken behandles der på nytt.