Byggenæringens Landsforening hadde derfor forventet at regjeringen ville bruke Husbanken aktivt ved å forbedre ordningene, og øke rammene. Regjeringen legger heller ikke opp til å bruke den ledige kapasiteten i næringen til en storstilt satsing på energieffektivisering.  

Rammene til Husbanken videreføres på nivået fra revidert budsjett, og innebærer ingen endring i ordningene. Regjeringen har selv sagt at de øker bevilgningen til energieffektivisering med 216 millioner.
- Med ca. 2 millioner boliger i Norge, betyr dette dessverre ingen reell utrulling av energieffektivisering, fortsetter Solli.

Både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner har siden lønnsoppgjøret i vår varslet behov for lempelser i permitteringsregelverket. 
- Det er avgjørende for å beholde viktig fagkompetanse i byggenæringen. Regjeringen velger å overse dette, samtidig med et økende antall oppsigelser for hver dag som går. Vi håper nå at SV i budsjettbehandlingen i Stortinget sørger for avhjelpe situasjonen for bolig- og byggenæringen, samt en skikkelig satsing på energieffektivisering, avslutter Solli.