– Utgangspunktet er at Sintef ikke vil godkjenne kombiskap, hvor tappevann og gulvvarme går i samme fordelerskap, på grunn av risiko for legionella. Vi mener systemet Hycleen kan være med på løse disse utfordringene. Hycleen er et dynamisk og automatisk system som sørger for at du alltid har lik og jevn temperatur på varmtvannssirkulasjon, i tillegg til ventiler som går på kaldtvann og kaldtvannsspyling. Alle ventilene har innebygd temperaturføler som gjør at de kan spyle på en viss temperatur eller på et tidspunkt man selv velger, sier Petter de Sousa Blyverket, produktsjef for vannhygiene og ventiler i Armaturjonsson.

Armaturjonsson leverer produkter og systemer for distribusjon av all type vann, varme og kjøling innendørs i boliger og yrkesbygg, i tillegg til installasjonsmateriell for rørleggerbransjen.

Les også: Kombiskap kan øke risikoen for legionella

Sørger for riktig temperatur

Forskning viser at for å unngå legionella bør man unngå temperaturer mellom 20 og 50 grader, både på kaldtvann og varmtvann.

– Om systemet er konfigurert for å overvåke temperaturen, aktiveres en spylefunksjon hvis temperaturen overstiger for eksempel 18 grader. Jeg sier ikke at Hycleen er løsningene på alle problemer forbundet med legionella eller kombiskap, men man kan sørge for å få spylt anlegget for å få ned temperaturen på kaldtvannet. Dette er en forebyggende løsning som sørger for rett temperatur både på kaldt- og varmtvann.

Han forteller at løsning hovedsakelig brukes på store næringsbygg, hoteller, sykehus og pleie- og sykehjem. 

– Selv om dette, i utgangspunktet, er et noe dyrere system en tradisjonelle strupeventiler som brukes på varmtvannssirkulasjon, gir det flere fordeler. Innregulering av et tradisjonelt system med strupeventiler krever et kurs i innregulering og et innreguleringsskjema for hvordan ventilene skal fungere. Dette slipper man med Hycleen som er forhåndsinnstilt på 57 grader og sørger for at anlegget holder riktig temperatur i sirkulasjonsledningene. Her får man kontroll på temperaturen umiddelbart uten at man får de store variasjonene. I dag er det ingen andre som kan loggføre eller hente ut data fra temperaturmålere uten at man fysisk må kontrollere sensorene.

– Med Hycleen, kan man loggføre alt gjennom Hycleen-Connect som er tilgjengelig via PC. I tillegg får man pushmeldinger via epost eller SMS om det er avvik. Man kan også koble til flow-sensorer, temperatursensorer og releer flere steder. Ettermontering av enheter, er helt uproblematisk. Masteren vil kjenne de igjen og helt automatisk koble seg til. Dette gjør det enkelt å utvide systemet når du vil i ettertid, sier han.

Saken fortsetter under bildet:

Armaturjonsson hycleen_moss (2)-2.jpg
Bilde: Installasjon fra Orkerød sykehjem i Moss.

Preventivt vedlikehold

Han peker på flere fordeler med et slikt dynamisk system.

– Et system med vanlig typisk statisk ventil krever jevnlig vedlikehold. Med Hycleen slipper man dette siden systemet vedlikeholder seg selv ukentlig som en prosedyre. I tillegg er alt i sandstøpt bronse, som gir veldig høy kvalitet og flow. Om man ikke er koblet til Hycleen-Connect, kan man laste ned data på en USB-pinne som sendes oss for analyse og gjennomgang. Da kan vi sammen med kunden optimalisere anlegget.

Energieffektiv løsning

Han forteller at løsningen også er vann- og energisparende. 

– Tidligere var ikke utgifter på strøm og vann store, men nå har dette endret seg. Med Hycleen automasjonssystem kan man redusere disse kostnadene. Ved hjelp av vår energikalkulator, kan man enkelt legge inn verdier og informasjon om bygget eller anlegget. Dette gjør at man kan estimere hvor mye man kan spare av energi, vann, co2 og vedlikehold og hvor lang nedbetalingstiden på investeringen vil være. Jo eldre bygget er og flere tiltak man allerede har gjort, desto kortere blir nedbetalingstiden.
– Sammen med installatører kan vi gå inn å prosjektere et nytt anlegg basert på tegninger av bygget. Det er ofte snakk om rehabilitering hvor man sliter med temperaturen. Vedlikehold krever mye tid – og tid er penger. Eksempelvis hører vi at mange av de som trimmer til jobb opplever at det tar langt tid før man får varmtvann i dusjen på arbeidsplassen, og at man må tappe alt for mye vann for å få seg et glass kaldt vann. Med Hycleen vil sirkulasjonen ha 57 grader hele tiden og kaldtvannet blir skiftet ut og holder seg under 20 grader. Dette gjør at man bruker mye mindre vann, noe som igjen får ned de store kostnadene. Når man får kontroll på temperaturen, kan vi i ettertid optimalisere og finjustere anlegget. Kanskje kan man redusere temperaturen på varmtvannet? Det betyr igjen, lavere energiforbruk og penger spart, avslutter de Sousa Blyverket.