- Våre kunder er allerde i gang med å tilpasse og berike innholdet i databasene opp mot denne endringen.

Strand Joacobsen sier videre at alle de positive endringene som kommer fremover vil påvirke svært mange, og dette er i tillegg endringer, behov og funksjonalitet som har vært sterkt etterspurt helt siden Byggtjeneste overtok NRF.basen.

I 2021 overtok Byggtjeneste NRF-databasen, som nå kalles NOBB-VAVVS. Det har siden overtakelsen vært et mål å slå sammen de to databasene NOBB og NOBB-VAVVS til én felles løsning.

På webinaret vil NOBB informere om hvordan sammenslåingen skal skje, og hvordan dette vil påvirke kundene, og de vil også demonstrere NOBB -  Leverandør-løsningen, som blir felles plattform for både NOBB og NOBB VAVVS.

Stikkord for innholdet på webinaret:
Bakgunn og mål for samordning av databasene
Felles løsning for NOBB VAVVS og NOBB
Felles varegruppestruktur
Felles regelverk
Nye muligheter med miljødata og produktegenskaper 
Sammenslåingen er planlagt gjennomført i første kvartal 2024.

Webinaret holdes 25. oktober fra kl. 10.00 - 11.00.

Dette webinaret er gratis og alle kan delta, men er spesielt interessant for ansatte i bedrifter som har varer i NOBB, i NOBB-VAVVS eller i begge basene.

Meld deg på