Heidenreichs varegruppestruktur baseres på den nye strukturen som NOBB-databasen legger til rette for. Bruken av NOBB er derfor en essensiell forutsetning for alle leverandører som ønsker å levere varer til Heidenreich.
                  
Eva Chr. Moen og Kim Marius Olsen, henholdsvis Kategoriansvarlige på VA og VVS hos Heidenreich, understreker betydningen av leverandørenes innsats i NOBB, og understreker at bruk av NOBB er en forutsetning for de som skal levere varer til Heidenreich    
- Denne innsatsen legger grunnlaget for tilgjengelig produktinformasjon, som er synlig både internt for kollegene hos Heidenreich og for kundene våre. I tillegg beriker vi en rekke produkter med data i forbindelse med vår nye netthandelsløsning. Kombinasjonen av grunndata i NOBB og berikelsen av produktdata gir større digital synlighet og dermed også varer som fremhever seg i konkurransen, uten at vi en gang er inne på varens priselement.


Sørger for digital dokumentasjonslevering
Administrerende direktør Bjørn Moen i Heidenreich fremhever flere grunner til at Heidenreich har integrert NOBB i sine løsninger. 
-    I tillegg til produktinformasjonen bidrar NOBB også med logistikkdata og dokumentasjonsleveranse, inkludert EPD-er og andre lovpålagte krav. Dette gjør NOBB til en dokumentasjonsbase for hele bransjen og forenkler tiden hele bransjen bruker på å lete etter produktinformasjon og dokumentasjon. NOBB legger til rette for standardiserte løsninger, slik at vi reduserer tiden på å følge opp den enkelte leverandør. En standard som NOBB sikrer oss god kvalitet på informasjon som igjen påvirker en effektiv logistikkflyt både internt i Heidenreich og i samhandlingen med kundene.

Et tett samarbeid er nøkkelen for å lykkes                                                                                                                                                
Et nært samarbeid mellom NOBB og grossistene i Virke Teknisk Handel er avgjørende for suksess. Markedssjef Tor Strand Jacobsen hos NOBB Byggtjeneste fremhever viktigheten av dette samarbeidet; 
– NOBB og Teknisk Handel i Virke har hatt et tett og godt samarbeid i forbindelse med viktigheten av databasen og et felles samarbeid i informasjonen ut til leverandørene. Vi har nå i samarbeid med Heidenreich gjennomført samlinger med leverandører. Dette har vært et samarbeid med presentasjoner fra Heidenreich og ikke minst en gjennomgang på hva den nye NOBB plattformen er og ikke minst hvorfor den er en viktig digital plattform for produkter, produktdeling og gir en effektiv digital innhenting av produktdata. Vi i NOBB er også trygge på at plattformen lever opp til forventningene, da den nye varegruppestrukturen allerede er lansert for byggesiden med stort hell.

Gjøre hverandre gode
Markeds- og bærekraftsdirektør Kjetil Grønbakken i Heidenreich påpeker viktigheten av samarbeid i verdikjeden.                                                                          - Den nye produktdatabasen effektiviserer hele verdikjeden gjennom en felles teknisk plattform.  Summen av en felles digital løsning, effektiv digital innhenting av produktdata, og felles struktur kombinert med elementer som kompetanseoverføring, forbedret forpakningsinformasjon, sporing og digitale EPD- er gjør at alle ledd i verdikjeden bør se fordelen av den nye plattformen. Denne gjør at vi som bransje står bedre rustet til å innfri de forventningene som allerede eksisterer og som vi vet kommer fremover i henhold til enkel tilgang til produktinformasjon og dokumentasjon. Jeg oppfordrer derfor alle våre leverandører til å ta plattformen i bruk for å sikre en enklere levering av ønsket produktinformasjon.