1. april innførte regjeringen nye regler for innleie av arbeidskraft. Deriblant et forbudt mot å leie arbeidskraft fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Les også: Esa åpner sak mot Norge – mener innleieregler bryter med regler i arbeidslivet

– Hverken NHO eller noen av landsforeningene har sendt en egen klage, men vi har bidratt til å opplyse saken med faktum. Vi har forståelse for at ESA åpner sak.  Det er opp til regjeringen å håndtere Norges forpliktelser i EØS-avtalen, sier Nina Melsom.

BNL har hele tiden påpekt at regelverket har vært mangelfullt utredet og vi har påpekt viktigheten av at så alvorlige og dramatiske innstramminger er basert på fakta.

- Vi var ikke tilfredse med måten Regjeringen fremstilte byggenæringen på i deres svarbrev om innleiesaken til ESA 5. mai i år Svarbrevet ga en ubalansert virkelighetsbeskrivelse som vi ikke deler og med henvisninger til metodesvake undersøkelser og skjev fremstilling av f eks Arbeidstilsynets rapport. NHO og flere landsforeninger deler vårt syn, vi er derfor opptatt av å bidra til bedre saksopplysninger og et mer kunnskap om situasjonen i byggenæringen sammen med NHO. Det er viktig for oss at grunnlaget for forbud mot innleie fra bemanningsselskaper blir vurdert i forhold til fakta, sier Nina Solli, administrerende direktør i BNL.

​- Denne saken er svært krevende for mange bedrifter i byggenæringen. Hele næringen er i en alvorlig situasjon med voldsom kostnadsvekst, økende renter og markedssvikt. Bedriftene har hele tiden fremført at forbudet vil gjøre det enda mer krevende for bedriftene.  Innleieforbudet i Oslofjordregionen blir derfor en ekstra stein til børen for mange av våre medlemsbedrifter, avslutter Solli.