Det er E24 som skriver dette.
De skriver videre at Esa mener Norge har innført «uberettigede og uforholdsmessige» regler for innleie fra bemanningsforetak.
Videre mener overvåkingsorganet at Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området.

Regjeringen vedtok i desember 2022 lovendringer som fjerner muligheten for bedrifter til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter. I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke.

Esa har mottatt flere klager etter innføringen av de nye reglene.