Fellesforbundet har i dag brutt meklingen i årets lønnsoppgjør, og tariffoppgjøret for byggfagene går nå til tvungen mekling. Partene vil møte til mekling mandag 8. april kl. 10.00. Partene er underlagt taushetsplikt under meklingen.

NHO Byggenæringen har i dag mottatt varsel om plassfratredelse der det fremgår hvilke bedrifter som vil bli tatt ut i streik dersom meklingen ikke fører frem.

Meklingsfristen utløper kl. 24.00 tirsdag 9. april. Meklingen kan fortsette på overtid hvis partene er enige om dette.

Dersom partene ikke blir enige, blir det streik. Plassfratredelsen omfatter 13769 arbeidstakere i 685 bedrifter som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtaler med Fellesforbundet.

Plassfratredelsen kan bli utvidet på et senere tidspunkt.

Vi ber alle bedrifter sjekke listen under for å få oversikt over antall som vil bli tatt ut i en eventuell streik og hvilke lokasjoner som er omfattet.

Hvis din bedrift ikke er nevnt i plassfratredelsen er bedriften ikke omfattet.

Se listen over bedrifter som kan bli tatt ut i streik

Se listen i PDF-format her

Plassfratredelsen gjelder for medarbeidere som er organisert i Fellesforbundet og omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag. Lærlinger er ikke omfattet. Andre arbeidstakere skal fortsette sitt arbeid på vanlig måte, forutsatt at de kan sysselsettes på rasjonell måte.

Les mer om hvem som kan streike og hva som skjer når en streik inntreffer.

Kilde: BNL