Det sier Nina Solli, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening og den som tok initiativ til krisemøtet i en pressemelding.
- Vi er kjent med at den svenske infrastruktur- og boligministeren kalte inn 29 aktører til krisemøte i juni, for å diskutere konsekvenser og mulige tiltak. Vi står i samme situasjon i Norge, og ber derfor om at Finansministeren og Kommunalministeren innkaller til et tilsvarende møte med en samlet byggenæring snarest.

BNL inviterte stortingspolitikere fra utvalgte komiteer til et møte om situasjonen. Der stilte 17 representanter fra de fleste partiene stilte opp for å høre hvordan medlemsbedriftene i byggenæringen opplevde markedssituasjonen og -utsiktene fremover.

- Vi støtter en økonomisk politikk som skal dempe inflasjonen og holde rentene nede. Samtidig ser vi at reduserte offentlige bevilgninger treffer byggenæringen spesielt hardt i en veldig krevende situasjon. Vi er bekymret for å miste mye kompetanse fremover på grunn av lav aktivitet. Dette er kunnskap og kapasitet som er avgjørende for at vi på sikt skal kunne levere på viktige samfunnsutfordringer som blant annet bygging av klimaløsninger. I følge Boligprodusentenes Forening vil bare fallet i nyboligsalget gi en redusert sysselsetting i byggenæringen på over 19.500 årsverk, sier Solli i pressemeldingen.

De som har signert brevet er: Byggenæringens Landsforening, Boligprodusentenes Forening, Byggevareindustriens Forening, Entreprenørforeningen Bygg- og Anlegg (EBA), Norske Anleggsgartene -miljø og landskapsentreprenører (NAML), Norsk Eiendom, Norsk Utleieforening, Betong Norge, Norske Murmestres Landsforening (NML), Rørentreprenørene Norge, Norske Trevarer, Takentreprenørenes Forening (TEF), Treindustrien, Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL), Foreningen for ventilasjon, kulde og energi (VKE), Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), Arkitektbedriftene, Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Virke Byggevarehandel og Teknisk Handel samt Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF).

Solli påpeker at de ønsker en dialog om tiltak som kan lette situasjonen. En storstilt satsning på energieffektivisering er en del av dette, avslutter hun.