Prosjektet har en forventet ordreverdi for Instalco på ca 100 millioner kroner.

Askøy Videregående Skole bygges ut og renoveres, og nybygget utøres i massivtre. I prosjektet leverer Instalco komplett el-anlegg, solceller, luftbehandlingsanlegg og systemer for varme og kjøling fra energibrønner samt vann, sanitær og avløp.

Skolen utvides fra 4 200 til 18 500 kvadratmeter og skal ha plass til nesten 1 000 elever. Bestiller er Constructa Entreprenør og sluttkunden er Vestland Fylkeskommune. 

- Instalco har et langvarig og nært samarbeid med Constructa og dette er et godt eksempel på et velutviklet samarbeid mellom kunden og Instalcoselskapene. Vi er stolte over å være med å bidra til viktige samfunnsfunskjoner i Bergen som dette skoleprosjektet, sier Roger Aksnes, divisjonssjef for Instalco Norge.

Prosjektet startet i 2021 og oppdraget har vokst for begge Instalcoselskapene med tilleggsarbeider. Prosjektet fullføres i 2024. Ambisjonen er at prosjektet skal utføres i henhold til Breeam Excellent og sertifiseres også som et Bærekraftsklassifisert Instalcoprosjekt.