Ingvar Aune, daglig leder i Sirken.
Ingvar Aune, daglig leder i Sirken.

– Vi har jobbet med bærekraft og miljø lenge og ønsker nå å ta en tydeligere posisjon i byggebransjen. Det er sagt mye, men gjort alt for lite konkret. Samarbeidet med Sirken gjør at vi kan realisere mange av ideene våre rundt bærekraft, sier Tor-Erik Sivertsen, regionsdirektør i Brødrene Dahl.

Ingvar Aune, daglig leder i Sirken, forteller om bakgrunnen for selskapet og samarbeidet med byggenæringen.
– Under etableringen av Sirken for fire år siden så vi at problemet med ombruk er kostnader fra transport, lager og håndtering av varene. Med det som bakgrunn utviklet vi selvbetjente mobile butikker og ombrukssentraler på faste lokasjoner hvor vi samler overskuddsvarer, ukurantsvarer, returvarer og utgåtte varer fra bransjen. Dette kan være alt fra kontormøbler og inventar til treverk, festemidler og nå VVS- og VA-deler. Vi jobber proaktivt med å kontakte bedrifter som har en strategi for bærekraft og ombruk og inngår avtaler deretter, sier Aune.

Saken fortsetter under bildet:

Bildet: Sirken har utviklet selvbetjente mobile butikker og ombrukssentraler på faste lokasjoner.

Ombruk av varer som «har gått ut på dato»

Sivertsen forteller at Brødrene Dahl lenge har vært opptatt av ombruk og at samarbeidet med Sirken har gitt nye muligheter.

– Jeg sitter i fagrådet for bygg og anlegg i Trondheim Næringsforum og har jobbet mye med Trondheim Fylkeskommune rundt bærekraftige anskaffelser og anskaffelseskompetanse blant innkjøpere i det offentlige. Sirken dukket da opp som en gründerbedrift i Trøndelag som kunne løse noen av utfordringene ikke bare for fylkeskommunen, med også for Brødrene Dahl. Vi ønsket å få ned andelen avfall og så at vi kastet fult brukbare varer som hadde gått ut på dato eller at det var kommet nytt design på et produkt. Det kan også være avløpsrør som er solbleket eller har transportskader. Vi kan ikke selge varer som har skader, men det kan likevel være andre som kan benytte seg av varen til noe annet.

– Samtidig er det rask utvikling i VVS-bransjen og de gamle varene, selv om de er fult brukbare, blir vanskelige å selge. Vi tok kontakt med Sirken og oppdaget raskt at deres plattform passet vårt behov. Nå fyller vi på med ombruksvarer og planlegger åpning av salget gjennom Sirken i Trondheim i midten av juni, sier Sivertsen.

Sammensatt kundemasse

Aune forteller om en svært sammensatt kundemasse og et bredt spekter av produkter.

– Vi har både bedriftskunder og privatkunder som utgjør en spesiell kundemasse sammenlignet med byggebransjen. I tillegg finner vi kunder som ønsker å bruke produktene, ikke nødvendigvis til den opprinnelig tiltenkte bruken, men til noe annet. Det er ufattelig mye kreativitet, spesielt i privatmarkedet, rundt bruken av det vi selger.

Han får støtte av Sivertsen som mener byggebransjen må tenke annerledes for å finne kunder til ombrukte varer.

– Vi er en leverandør til bedriftsmarkedet og kan selge varene til reduserte priser, men ønsker å ta større miljøansvar. Vi ønsker derfor å utfordre bransjen og finne nye muligheter for ombrukte varer. En rørlegger har strenge krav til produktene om han leverer til en byggherre i et stort prosjekt. Men om en rørlegger kjøper varer gjennom Sirken er det ofte andre forventinger og krav i prosjektene de skal leveres til. Det kan være til aktører utenfor byggebransjen eller til privatmarkedet uten høye krav, sier han.
 

Følger byggevareforordningen

Aune peker på en del utfordringer forbundet med dokumentasjon og garantier på ombrukte produkter.

– Det er i utgangspunktet lov å selge alle typer varer så lenge informasjonen i annonsen er riktig. Det er først når grossisten ikke kan dokumentere eller gi garanti at varene ikke er salgbare. Samtidig stiller TEK17 krav til kvaliteten og bruken som kan medføre at et ombrukt produkt må re-sertifiseres gjennom en kostbar og krevende prosess. Vi unngår derfor produkter som krever re-sertifisering, og videreselger mest nye varer med dokumentasjon. 

– Varer som har kobling til bærende konstruksjoner eller skjulte anlegg må re-sertifiseres eller underlegges krav til dokumentasjon og sertifisering fra byggevareforordningen. Det er også mye annet som bestemmer hvilke produkter som kan ombrukes.

– Produktdokumentasjon følger varene, men som en ombruksaktør kan ikke vi ta konsekvensene av en økonomisk implikasjon ved en garantisak. Om kunden er misfornøyd eller vi har oppgitt feil informasjon om produktet får kunden pengene tilbake.

– Ansvaret for dokumentasjon og garantier ble flyttet fra selger til kjøper gjennom endringer i byggteknisk forskrift, byggesaksforskriften og byggevareforskriften i 2022. Kravet til dokumentasjon gjelder likevel hvis byggevaren som ombrukes endres vesentlig, men det er uklart hva som ligger i "vesentlig endring". I samarbeidet med Brødrene Dahl er det kun produkter uten vesentlig endring, så her er det svært liten risiko ved kjøp, sier Aune.

DiBK har utarbeidet en veileder som skal bidra til avklaring på disse spørsmålene.

Tror på videre vekst

Aune tror markedet for ombrukte varer vil fortsette å vokse i årene som kommer.

– For det første trenger vi bedre regulering fra statlig hold, eksempelvis gjennom et forbud mot å kaste nye produkter eller varer. For det andre ser vi at responsen fra markedet har vært veldig bra. Det er ikke rart siden de får nye produkter og varer til sterkt reduserte priser. Samtidig er det morsomt å samarbeide med grossister som Brødrene Dahl som ønsker å teste konseptet som den første i VVS-bransjen. Det gir oss et annet markedssegment enn treverk og festemidler, og kan inspirere andre bransjer til å delta.

– Om du tenker noen år frem i tid tror jeg det vil opprettes flere ombrukssentraler rundt om i kommunene der aktører kan levere inn varer, slippe avfallskostnader og forlenge levetiden på produktene i porteføljen, sier Aune.

Sivertsen ser på samarbeidet som strategisk viktig for Brødrene Dahls miljøambisjoner.

– Når vi går «live» i juni blir vi den første aktøren i VVS-bransjen som leverer ombrukte varer til Sirken. Om dette fungerer som forventet ser jeg ingen grunn til ikke å opprette et tilsvarende samarbeid i andre deler av landet. Dette er et tiltak som vil redusere avfallet vårt i dag, og samtidig være strategisk viktig i møte med miljøkravene som kommer, avslutter Sivertsen.