Til sammen omsatte gruppen i 2021 for 148 millioner kroner.

Christiania Rørleggerbedrift er et fullservice selskap som tilbyr rørleggertjenester gjennom entrepriser og servicevirksomhet. Selskapet arbeider både med entreprenører og eiendomsbesittere samt privatkunder.

- Gjennom dette oppkjøpet begynner vi å bli en sterk aktør innen VVS segmentet i Oslo, samt at vi styrker vår kompetanse innen energioptimalisering og bærekraftige installasjoner. Christiania Rørleggerbedrift er et stort og stabilt selskap med høy kompetanse og gode kunderelasjoner. Helt klart et selskap som passer meget godt inn i Instalcofamilien, sier Roger Aksnes, forretningsområdesjef Instalco Norge.

Christiania Rørleggerbedrift ble stiftet i 2005 og har ca 75 ansatte.

- Vi samarbeider allerede godt med blandt annet Klimateknikk Oslo og gjennom å bli en del av Instalco ser vi store muligheter for å utvide vårt samarbeid med øvrige selskaper i Instalco Norge, sier Rune Johannesen, daglig leder i Christiania Rørleggerbedrift.

Instalco Norge har nå vokst til 18 selskap hvorav ti i Oslo området. Ti av selskapene i Norge arbeider innenfor VS; Andersen og Aksnes Rørleggerbedrift, Haug og Ruud VVS, Medby, Moi Rør, Rørteft, Vito Teknisk Entreprenør, Metro Rørleggerservice, Total VVS og Manglerud Rørleggerbedrift, samt Christiania Rørleggerbedrift. Samarbeid mellom datterselskapene er en av hjørnesteinene i Instalcomodellen der selskapene sammen skaper synergier, deler prosjekt og kunder samt deler Best Practice.

Oppkjøpet er betinget godkjent av konkurransetilsynet. Instalco kjøper 100% av aksjene i Christiana Rørleggerbedrift AS med tilhørende datter og søsterselskaper med forventet overtakelse i juni - juli.