Ariemi AS har siden etableringen i 2019 levert tjenester innen bemanning og rekruttering til bygg, anlegg og industri. Selskapet opererer primært innen VVS rørlegging, og jobber med noen av Norges største entreprenører på Østlandet og Innlandet, deriblant Assemblin. Bedriften har hovedkontor i Tønsberg.

- De store oppdragsgiverne, i både privat og offentlig sektor, ønsker at vi i størst mulig grad skal bruke egne, fast ansatte medarbeidere i prosjektoppdragene våre. For å kunne imøtekomme dette ønsket, har vi som strategi å øke andelen egne ansatte. Oppkjøpet av Ariemi er en del av denne strategien, og innebærer at vi sikrer kompetanse, får bedre muligheter til å utvikle tjenester og samtidig styrker konkurransekraften vår, sier administrerende direktør Torkil Skancke Hansen i Assemblin Norge.

Avtalen med Ariemi innebærer at Assemblin overtar alle ansatte, både funksjonærer og VVS-montører.

- Mange av disse medarbeiderne har jobbet for Assemblin tidligere. De kjenner oss godt, og vi vet hva de står for. Arbeidsmarkedet har vært under hardt press i lang tid, og når vi nå får mulighet til å styrke arbeidsstokken med en stor gruppe erfarne og kompetente fagfolk, er det bra for både oss og kundene våre, sier Torkil Skancke Hansen.