- Det er der fokuset bør ligge, ikke om vi skal endre prisstrukturer.

Nygaard registrerer hva som diskuteres. Men ser ikke helt problemet.

Les også: - Bonusordningene bidrar til å hindre utvikling

- Lars Tendal i Brødrene Dahl sier de vil ta bort luft i priskonstruksjoner. Men for oss er dette et ikke-problem. Vi kjøper inn varen til en avtalt pris, regner oss enkelt fram til grunnlaget for en kalkyle og hva som skal faktureres en kunde.

- Jeg kan ikke se at vi i Assemblin har mistet konkurransekraft eller mistet markedsandeler i forhold til kjøp og salg. Vi klarer å behandle dette på en veldig bra måte, og regner med at alle bedrifter har systemer og policy til å behandle dette i egne rekker. Brødrene Dahl kan gjerne ta seg en tur hit, så skal vi gjerne fortelle de hvordan det fungerer, og vise at mattekunnskapene er intakt. Grossisten bør jo først rådføre seg med kundene og finne ut hva de etterspør, og hvor skoen trykker. 

Les også: - Det vi har bruk for er grossister som rendyrker grossistrollen
 

Grossistenes rolle

- Bidrar grossistene og leverandørene til en lettere hverdag?

- Jeg føler mange er altfor sent på banen i forhold til det gjeldene dokumentasjonsregimet som bare blir mer og mer omfattende. Vi bruker uhorvelig mye tid på å prøve å dra dem med oss. Vi har lenge tatt initiativ i forhold til hvordan dokumentasjonen skal være, hvorfor det er viktig og hvor vi skal begynne for å kunne etterleve det som kreves.  

Tidligere handlet en leveranse om å frakte en vare fra A til B. Slik er det ikke lenger, sier han.

Les også: - Det er ingen tvil om at VVS-bransjen trenger endringer for å bli mer konkurransedyktig

- I dag er det mye vi må vite om produktene, som en del av leveransene. Men fortsatt får vi litt «herfra og litt derfra» når vi etterspør dokumentasjon, og må selv sortere og behandle det – og bruke masse tid. Derfor er en generell effektivisering det viktigste for oss, i stedet for at alle sitter på hver sin tue og forsøker å få hverdagene til å gå i hop.

- Bransjen må med andre ord ha mer fokus på effektivitet. Tenke mer på hvordan vi kan jobbe sammen for å gjøre oss enda mer attraktive. Hvordan vi kan være i forkant av de digitale kravene og hvordan vi kan behandle all dokumentasjon sømløst. Vi må få inn mere Lean tankegang og fokus i alle prosesser. Da kan bransjen gjøre et kvantesprang! 

- Hva tenker du er årsaken til den sterke prisveksten VVS-bransjen har opplevd de siste årene ?

- Det er nok forårsaket av andre årsaker enn prisstrukturer, og her bør leverandører og grossister ta seg en grundig kikk i speilet. Vi har hatt en prisstigning de siste 3-4 årene som er utrolig høy, dette bekymrer meg veldig og det er ingen hemmelighet at mye av økningen ligger hos grossisten og dennes deres leverandører. Det er naturlig å stille et spørsmål om hvorfor det er slik, og hva vil vi gjøre med det?

Står ved en skillevei

Nygaard mener bransjen nå står ved en skillevei, hvor den ikke tåler flere prisoppganger i verdikjeden om den skal være konkurransedyktige. Å få prisoppganger på 5-6 prosent på toppen av et allerede historisk høyt nivå i vanskelige og tøffe tider, er ikke akseptabelt, påpeker han.

- Som en stor aktør i bransjen, kjenner vi det generelle inflasjonstrykket veldig godt. Alt er blitt dyrere knyttet til driften. I tillegg merker de fleste at det er stillstand i utbyggingen på grunn av folks økonomi. Da bør ikke bransjen bidra til å drive prisene opp, men heller gjøre alt for at kostnadene holdes så lave som mulig.

- Jeg synes at grossistene har en utydelig businessprofil og strategi i forhold til hva de skal være gode på. Nå skal de favne så bredt, jeg vil se at de profesjonaliserer og rendyrker logistikk i enda større grad.

- Hvordan vil dere håndtere denne utviklingen?

- Vi ønsker primært leveranser gjennom grossistleddet, da det gir en enkel logistikk og enkle leveranseprosedyrer. Men samtidig sitter vi selvsagt ikke rolig i båten og ser på at kostnadene galopperer. Vi vurderer kontinuerlig hva- og hvor vi skal handle, og om denne trenden med at varer kjøpt via grossist blir et veldig fordyrende ledd, må vi bruke andre veier. I en tid med lavkonjunktur, må grossistene konsentrere seg om helt andre ting enn å uttrykke bekymring for bransjen på grunn av prisstrukturen.

- Vi trenger en mer kostnadseffektiv logistikk for å klare å opprettholde verdikjeden og være konkurransedyktig. Når det gjelder produktkompetansen, er det leverandørene som har spisskompetanse på dette. For oss som selger kompetanse som en del av «pakka», er relasjonene til produsentene viktig.
 

Enorme forskjeller

Nygaard tegner også et bilde av VVS-bransjen hvor forskjellene mellom de mange små og de store aktørene er blitt enormt store.

- Mange av oss er fremoverlent og har vokst og rigget oss i tråd med samfunnsutviklingen, mens andre har et fåtall ansatte og fortsatt baserer seg på å skru opp armaturer. Det er blitt to ulike planeter vi står på. Å skulle levere til prosjekter mot utbygger og hovedentreprenører i store referanseprosjekter, er som natt og dag i forhold til for noen få år siden.

Han påpeker at de ikke konkurrer på hva et armatur koster, men leverer hele systemer og ikke minst kompetanse.

- Jeg frykter at de tradisjonelle VVS-butikkene går en svært usikker framtid i møte, og forstår at mange er bekymret. For vår del, handler det om å knytte til oss profesjonelle partnere som tenker kosteffektivitet, som tenker Lean og hvordan vi kan å sømløse prosesser. Der ligger et kjempestort effektivitetspotensial i bransjen. Og ikke minst trenger vi aktører som er med og tar ansvar for all digitalisering av dokumentasjon.

- Det er der oppsiden i årene framover ligger.