For hvordan ville de egentlig ha det på jobb? 

- Vi etablerte i 2018 et kvinnenettverk for at kvinner i bedriften skulle bli kjent med hverandre på tvers av avdelinger. Det første vi fikk på agendaen var at garderobefasilitetene måtte bedres, opplyser adm.direktør i Caverion, Knut Gaaserud. 

 

Caverion gikk i februar 2018 ut og sa de innførte krav om separate læsbare garderober for både kvinner og menn, uansett om bygget hadde ett eller flere kjønn tilstede på anleggsplassene. Det var et viktig innspill i arbeidet Ingeborg-nettverket hadde satt i gang for å påvirke tariff og lovkrav på dette området. 

I 2021 satt Caverion Norge i gang en stor kampanje for å gjøre medarbeiderne kjent med hva trakassering og seksuell trakassering er, hvordan en varsler, og eget kurs om hvordan en handterer varsler for alle de som mottar og skal handtere varsel.

- Som et resultat av kampanjen så vi en økning i antall varsler, som er positivt fordi det viser at medarbeidere vet hvordan de skal varsle. Samt at når varsler kommer, blir det enklere for arbeidsgiver å sette inn tiltak for å skape en mangfoldigarbeidsplass hvor folk trives, påpeker Gaaserud. 

- Vi vet at det å jobbe med holdningsendringer er en lang og krevende prosess, og vi synes det er flott at dette nå er et av Caverions bærekraftsmål – innen 2025 skal 0% av medarbeidere oppleve trakassering på jobb, andelen kvinner skal være på 15% og 100% likt betalt for likt arbeid. Vi deler ut Ingeborg Prisen 2022 til en av våre gullpartnere, en av Norges største tekniske totalleverandører, fordi de viser vei for hvilke holdninger som hører hjemme i bygg og anleggsbransjen – og fremmer at yrkene kan like godt utføres av kvinner som menn, sier leder for Ingeborg-nettverket, Eli Hermine Heyerdahl etter utdelingen av prisen.