Det er anslått at Norge vil ha behov for opp mot 90.000 nye fagarbeidere de kommende ti til femten årene. Den kraftige underrepresentasjonen av jenter i tekniske yrkesfag er ikke bare et likestillingsproblem, men også en bemanningsutfordring for bransjen og næringslivet generelt. Assemblin-konsernet har i dag en kvinneandel på rundt fem og en halv prosent – omtrent det samme som bransjen for øvrig. Det var administrerende direktør Torkil Skancke Hansen slett ikke fornøyd med.

Ett av flere tiltak

- Dette er et område hvor vi ikke har vært flinke nok, og hvor vi trenger å lære mer. Men vi skal satse på det. Vi skal bli gode til å rekruttere og ikke minst sørge for å beholde jentene i bedriften. I den nye strategiplanen har vi vedtatt å ansette minst femti nye, kvinnelige produksjonsmedarbeidere innen 2024. Jentedagen er del av denne strategiplanen, men bare ett av flere tiltak vi setter i verk for å nå målet, sier Hansen.

Delte erfaringer

Blant innlederne på jentedagen var sosiolog og forfatter Anne Grethe Solberg, som tok for seg temaet kjønnsbalanse og arbeidstrivsel. Fagsjef i Rørentreprenørene, Eli Heyerdahl Eide, presenterte Ingeborg-nettverket, den ideelle organisasjonen som siden 2016 har jobbet for og med jenter i rørbransjen, og hvor Assemblin i flere år har vært én av gullpartnerne. Men deltakerne fikk også delt egne erfaringer og diskutert problemstillinger og utfordringer i en workshop som munnet ut i flere konkrete forslag og oppfølgingspunkter.

- Hårete mål

- 50 flere jenter i produksjonen innen 2024 er et hårete mål når en ser hvor få som i dag finner vei inn i bransjen. Jeg føler imidlertid at dette var en berikende dag og en veldig god start på en prosess som nok kan vise seg å favne bredere enn bare rekruttering av kvinnelige medarbeidere, sier HR-sjef Jon Kolstø.

Saken fortsetter under bildet:

Assemblin jentedag 2-1.jpg
Bilde: Over 40 jenter deltok på Assemblins første jentedag. I følge den nye strategiplanen til bedriften skal antallet kvinnelige medarbeidere dobles innen 2024.

- I bunn og grunn handler dette om å bygge og ivareta et arbeidsmiljø preget av respekt og tillit, uavhengig av kjønn, seksuell legning eller hva du stemmer på. Selv om vi selvfølgelig har forbedringspotensial på mange områder, er dette verdier vi har lang tradisjon for å ha med oss i det daglige, ikke minst gjennom vårt Håvamål - de etiske og sosiale levereglene som har fulgt oss gjennom mange år, sier han.

- Vil vise vei

Kommunikasjonssjef Åsvor Brynnel fra Assemblins konsernledelse var med som observatør under jentedagen og lot seg imponere over engasjementet og arbeidet som er i gang. 
- Også på konsernnivå i Assemblin jobbes det med en handlingsplan for å øke antallet kvinnelige medarbeidere. Men det er ingen tvil om at Assemblin Norge har tatt en solid lederposisjon i dette arbeidet, både innad i eget konsern og sammenlignet med mange andre bedrifter i bransjen. De andre vil komme etter, det er det liten tvil om. Men jeg er også ganske overbevist om at Assemblin Norge vil være en av bedriftene som virkelig vil vise vei i dette arbeidet i årene fremover, sier Åsvor Brynnel.