Rapporten viser at elektrisitetsforbruket med 50% ved etterisolering, balansert ventilasjon og solvarme til tappevann.

I huset på Billingstad bor en familie på 5 personer, to voksne og tre barn mellom 12 og 18 år. Samtidig med en utvidelse av kjøkkenet og annen generell oppgradering vurderer familien nå også en energirehabilitering. Årlig strømforbruk i 2005 var ca. 30.000 kWh.

I rapporten fra Sintef Byggforsk er etterisolering, balansert ventilasjon og solvarme til tappevann vurdert som realistiske tiltak for å redusere elektrisitets forbruk med 50%. Ytterligere reduksjon kan oppnås med en varmepumpe (uteluftvann), men dette tiltaket er ikke vurdert som realistisk på grunn av meget høy kostnad i forhold til energi sparepotensialet .

EKSBO er et forskningsprosjekt for "Kostnadseffektive energikonsepter for eksisterende boliger". Det er et åpent prosjekt med samarbeid mellom offentlige aktører, forskningsinstitusjoner, utbyggere og entreprenører, og byggevareprodusenter og -leverandører. Målsetting er utvikling og markedsgjennombrudd for kostnadseffektive energipakker for eksisterende boliger.

Her kan du laste ned rapporten

Du kan lese mer om prosjektet hos Husbanken