Dette er en samspillskontrakt på et halvt års varighet med tidlig involvering av sentrale aktører i utviklingsfasen. BIM skal brukes for å få en gjennomarbeidet og god planlegging.

- Vår erfaring med samspillsmodeller er god og denne modellen ble brukt da vi satte i gang rehabilitering av Sandaker skole for Undervisningsbygg. Vår deltakelse i utforming av prosjektet gjør at man får implementert vår erfaring som entreprenør og nyttiggjort vår kompetanse tidlig. Dette for å oppnå større besparelser og ikke minst raskere ferdigstillelse. Vi ser fram til et godt samarbeid med Undervisningsbygg også denne gang, sier administrerende direktør i HENT, Jan Jahren.

- Prosjekterende og rådgivere vil ved bruk av BIM danne en god plattform for samspillet. BIM-modellen vil gi god kontroll på prosjekteringens fremdrift, samt mengder for kalkulasjon og innkjøp. Verktøyet vil også gi et svært godt grunnlag for å kvalitetssikre prosjekterte løsninger slik at man kan starte rehabiliteringen på Hersleb på en riktig måte, forteller avdelingsdirektør Ketil Asklien i Undervisningsbygg.